Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Jag är också specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat som psykolog i 25 år. Jag bedriver kognitiv beteendeterapi både enskilt och i grupp riktad till ungdomar och vuxna. Jag är specialiserad på ångestsjukdomar, depression, stressrelaterade tillstånd och kriser. Jag arbetar även med parsamtal vid relationsproblem. Jag är neuropsykolog och bedriver kvalificerade neuropsykologiska utredningar för sk. neuropsykiatriska störningar. Jag erbjuder även behandling för personer med dessa tillstånd. Jag arbetar även med handledning och utbildning. Min mottagning ligger centralt i Stockholm på Kungsholmsgatan 10. Mitt telnr är 073 0374853

KontaktKatarina Sörngård
AdressSkiftesvägen 14
175 50 Järfälla
Telefon0730 374853
Mobil0730 374853
E-post katarina.sorngard@gmail.com
Hemsida www.sorngardspsykologbyra.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Telefon: 0730 374853
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Speialistutbildning i klinisk psykolgi
(Längd: 3 år)
Neuropsykologi Stockholms Universitet
(Längd: 1 år)
Psykologutbildningen Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom