Se vår webbsajt www.beteende.se för mer information.

KontaktKenneth Nilsson
AdressKungsängsgsatan 5 A
753 22 Uppsala
Telefon018-14 00 22
E-post kenneth.nilsson@beteende.se
Hemsida www.beteende.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsängsgatan 5 A
753 22 Uppsala
Telefon: 018 14 00 22
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Utbildning
Handledareutbildning i kognitiv beteendeterapi