Psykodynamiskt utbildad terapeut med lång erfarenhet. Jag arbetar med psykoanalytiskt inriktad individualpsykoterapi sedan många år. Jag har även lång erfarenhet från PBU och arbete på behandlingshem för barn och familjer.
Vana vid familjeterapi både vid kriser och allvarliga och svåra relationsproblem. Arbetar sedan mer än tio år även med svåra personlighetsstörningar och psykotisk problematik.

KontaktKent Olofsson
AdressJärla Sjöpir 5
131 60 Nacka
Telefon08-641 18 68
Mobil073-966 95 95
E-post kent.o@bredband.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Götgatan 9
116 46 Stockholm
Telefon: 08-641 73 14
Län/kommun: Stockholms län, Nacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning, Stockholms Universitet
Psykoterapeututbildning, Karoliska Institutet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Trauman
 • Ångestsyndrom