Mottagning vid T-bana Slussen

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Fokus på bearbetning av nuvarande problem och relationer i första hand. Min utgångspunkt är alltid att varje individ är unik och därför även behandlingen.

Bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med människor. Jag har arbetat som psykolog, psykoterapeut, familjebehandlare, handledare och coach med enskilda, par, familjer och arbetsgrupper.

Jag arbetar med:
• psykoterapier – även korttidsterapier
• relationsproblem
• familjerådgivning
• krisbearbetning
• rehabilitering
• arbets- och stressrelaterade problem
• personlig utveckling
• konsultationer

Psykodynamisk grundsyn med relationell inriktning samt kunskaper om KBT. Utifrån individens specifika behov använder jag mig av de metoder som är bäst lämpade för hennes eller hans problematik.

Jag erbjuder professionell hjälp och en möjlighet att utvecklas och få kraft att förändra sitt liv och sina relationer i den riktning man vill.

KontaktKerstin Boström
AdressRepslagargatan 9
118 46 Stockholm
Telefon070-738 38 29
E-post kbostrom@legitimeradpsykologstockholm.se
Hemsida www.legitimeradpsykologstockholm.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Repslagargatan 9 - nära T-bana Slussen
118 46 Stockholm
Telefon: 070-738 38 29
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Psykologutbildning
(Längd: 6 år)
Psykoterapeututbildning, steg II
Relationell och KBT-inriktning (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom