Jag erbjuder utvecklingsinsatser för individer, grupper, chefer och organisationer. Jag arbetar främst med med inriktning mot arbetslivet med tex utredningar/bedömningar, individuella samtal med KBT-inriktning, grupputveckling, konflikthantering, chefsstöd och ledarutveckling, krishantering och organisationsutveckling. Även föreläsningar och utbildningar.
Mottagningen finns i Gävle, men jag genomför även uppdrag på andra orter.
Läs mer på www.grudenutveckling.se

KontaktKerstin Grudén
Adressc/o Grudén Falkvägen 15 G
802 64 Gävle
Telefon070-6981480
Mobil070-6981480
E-post kerstin@grudenutveckling.se
Hemsida https://grudenutveckling.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Staketgatan 2
Gävle
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden
Telefon
Telefon: 070-6981480
Videosamtal
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi