Lång erfarenhet av kris- och katastrofhantering såväl med enskilda som organisationer. Arbetar med såväl unga som äldre brottsoffer samt med personer som söker för stressrelaterade symtom efter traumatiska upplevelser, överbelastning, personliga kriser, sorger eller liknande oläkta svårigheter.
Korta väntetider vid akuta besvär.
Avlastningssamtal/debriefing kan genomföras enskilt eller i grupp, på mottagningen eller i den drabbade organisationen.
Arbetar med målfokuserad korttidsterapi, i vilken de dynamiska processerna i behandlingsmetoden är väsentliga.
Specialistkompetens: Klinisk psykologi, särskilt utredning och diagnostik.
Hemsida:www.diotima.se

KontaktKerstin Melén
AdressSandhamnsgatan 54 A
115 60 Stockholm
Telefon070-5797142
Mobil070-5797142
E-post kerstin.melen@live.com
Hemsida www.diotma.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Luntmakargatan 52
113 58 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Italian
Utbildningar
Fil kand examen (utbildning för bitr psykologer)1979
Behörighet som biträdande psykolog (Längd: 3 år)
Psykologexamen (M.Sc) 1988
"Mandomsprovet" Longitudinell deskriptiv studie över 188 pojkar som haft särskilda svårigheter i grundskolan. En uppföljning beträffande deras tjänstbarhet inför och under värnpliktstjänstgöringen (Längd: 2 år)
Psykologisk debriefing
Flertalet löpande utbildningar anordnade av bl a. Senter for Krisepsykologi Bergen. Soscon. FM med flera
Forskarutbildning från ped inst
som högst 20 p
Ericastiftelsen
Personlighetsdiagnostik (Längd: 2 år)
Utbildning i kris och katastrofhantering
Olika utbildningar sedan 1987. Upprepade kurser och löpande praktisk erfarenhet (Längd: > 6 år)
Grupper
Deltar i internationella konferenser och fortbildningar. Vidareutbildning som inte går att få i Sverige

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Utbildning och utredningar
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Stöd till brottsoffer
 • Krishantering
  • Stöd till ledare vid inträffade kriser
 • Ledarutveckling
  • Coaching, mentor, stödsamtal
 • Urval och rekrytering
  • Bedömningar
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Genom arbete i grupp
 • Utveckling av individen
  • Stödsamtal - mentor - coaching
 • Utveckling av organisationen
  • i grupp
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
  • Individuellt och i grupp
 • Kris
  • Enskilt eller i grupp
 • Stress
  • Målfokuserad korttidsterapi
 • Familj/Par
 • Kris
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning enskilt eller i grupp. Arbetat som skolpsykolog.
 • Krisarbete
  • Enskilt eller i grupp. Arbetat som skolpsykolog
 • Särskilt stöd
  • Arbetat som skolpsykolog
 • Kris/Katastrof
  • Katstrofledning - ubildning - debriefing
 • Anhörigstöd
  • I krisarbete inom organisationer
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Med uniformerade yrkeskategorier och privata
 • Katastrofplanering
  • I militär och allmänna organisationer
 • Katastrofpsykologi
  • I departement och inom försvarsmakten sedan 1983
 • Krisjour
  • Tjänst i UD sedan 1977
 • Kristerapi
  • Till enskilda drabbade
 • Traumaforskning
  • Studier för bl a Räddningsverket
 • Psykoterapi
  • Bedrivs genom målfokuserad korttidsterapi
 • Kristerapi
  • Bedriver korttidsinriktad målfokuserad psykoterapi med gott resultat sedan 10-talet år tillbaka
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Målfokuserad korttidsterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Enskilt eller i grupp. Målfokuserat
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
  • Mångårig erfarenhet av rehabilitering av stressrealterade symtom
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Mångårig erfarenhet från egen praktik
 • Trauman
  • Mångårig erfarenhet från behandling av bla brottsoffer