Lång erfarenhet av kris- och katastrofhantering såväl med enskilda samt i organisationer. Arbetar med såväl unga som äldre brottsoffer samt med personer som söker för stressrelaterade symtom efter traumatiska upplevelser, överbelastning, personliga kriser, sorger eller liknande oläkta svårigheter. Sedan början av 90-talet arbetat med soldater i FN-tjänst, deras familjer och traumatiserade veterander med PTSD. 
Korta väntetider vid akuta besvär.
Avlastningssamtal/debriefing kan genomföras enskilt eller i grupp, på mottagningen eller i den drabbade organisationen.
Arbetar med målfokuserad korttidsterapi, i vilken de dynamiska processerna i behandlingsmetoden är väsentliga.
Specialistkompetens: Klinisk psykologi, särskilt utredning/bedömning och diagnostik.

KontaktKerstin Melén
AdressSandhamnsgatan 54 A
115 60 Stockholm
Telefon070-5797142
Mobil070-5797142
E-post kerstin.melen@live.com
Hemsida www.diotma.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Luntmakargatan 52
113 58 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Telefon
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Italian
Utbildningar
Fil kand examen (utbildning för bitr psykologer)1979
Behörighet som biträdande psykolog (Längd: 3 år)
Psykologexamen (M.Sc) 1988
"Mandomsprovet" Longitudinell deskriptiv studie över 188 pojkar som haft särskilda svårigheter i grundskolan. En uppföljning beträffande deras tjänstbarhet inför och under värnpliktstjänstgöringen (Längd: 2 år)
Psykologisk debriefing
Flertalet löpande utbildningar anordnade av bl a. Senter for Krisepsykologi Bergen. Soscon. FM med flera
Forskarutbildning från ped inst
som högst 20 p
Ericastiftelsen
Personlighetsdiagnostik (Längd: 2 år)
Utbildning i kris och katastrofhantering
Olika utbildningar sedan 1987. Upprepade kurser och löpande praktisk erfarenhet
Grupper
Medlem i Svenska Föreningen för Gruppsykoterpi och Grupputveckling Deltar i internationella konferenser och fortbildningar.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Utbildning och utredningar
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Stöd till brottsoffer
 • Krishantering
  • Stöd till ledare vid inträffade kriser
 • Ledarutveckling
  • Coaching, mentor, stödsamtal
 • Urval och rekrytering
  • Bedömningar
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Genom arbete i grupp
 • Utveckling av individen
  • Stödsamtal - mentor - coaching
 • Utveckling av organisationen
  • i grupp
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
  • Individuellt och i grupp
 • Kris
  • Enskilt eller i grupp
 • Stress
  • Målfokuserad korttidsterapi
 • Familj/Par
 • Kris
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning enskilt eller i grupp. Arbetat som skolpsykolog.
 • Krisarbete
  • Enskilt eller i grupp. Arbetat som skolpsykolog
 • Särskilt stöd
  • Arbetat som skolpsykolog
 • Kris/Katastrof
  • Katstrofledning - ubildning - debriefing
 • Anhörigstöd
  • I krisarbete inom organisationer
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Med uniformerade yrkeskategorier och privata
 • Katastrofplanering
  • I militär och allmänna organisationer
 • Katastrofpsykologi
  • I departement och inom försvarsmakten sedan 1983
 • Krisjour
  • Tjänst i UD sedan 1977
 • Kristerapi
  • Till enskilda drabbade
 • Traumaforskning
  • Studier för bl a Räddningsverket
 • Psykoterapi
  • Bedrivs genom målfokuserad korttidsterapi
 • Kristerapi
  • Bedriver korttidsinriktad målfokuserad psykoterapi med gott resultat sedan 10-talet år tillbaka
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Målfokuserad korttidsterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Enskilt eller i grupp. Målfokuserat
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
  • Mångårig erfarenhet av rehabilitering av stressrealterade symtom
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Mångårig erfarenhet från egen praktik
 • Trauman
  • Mångårig erfarenhet från behandling av bla brottsoffer