Psykodynamisk psykoterapi. Jag lever i Ystad. Efter drygt 30 års yrkeserfarenhet hjälper jag nu människor med de mest skilda problem. Tillsammans hittar vi olika infallsvinklar genom kropp, gestaltning eller samtal. Krisbearbetning.
Jag handleder också grupper med vårdpersonal.

PSYKOTERAPI PÅ ÖSTERLEN

KontaktKjell Björfors
AdressVäderleksvägen 2B, lgh 1404
271 53 Ystad
Telefon0705-321957
Mobil0705-321957
E-post kjellbjorfors@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Hamngatan 1
271 43 Ystad
Telefon: 0705-321957
Län/kommun: Skåne län, Ystad

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • (5 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • (1 år)
 • Krishantering
  • (2 år)
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • (2 år)
 • Utveckling av individen
  • (11 år)
 • Barn/Ungdom
  • (11 år)
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
  • (2 år)
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
  • (11 år)
 • Handledning
  • (11 år)
 • Kris
 • Relationsstörningar
  • (2 år)
 • Stress
  • (2 år)
 • Familj/Par
  • (1 år)
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
  • (1 år)
 • Kris
 • Parterapi
  • (2 år)
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
  • (11 år)
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • (10 år)
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • (2 år)
 • Psykoterapi
  • (5 år)
 • Familjeterapi
  • (1 år)
 • Gestaltterapi
  • (1 år)
 • Gruppterapi
  • (8 år)
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • (2 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • (10 år)
 • Transpersonell psykoterapi
  • (1 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
  • (11 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (11 år)
 • Fobier
 • Handikapp
  • (11 år)
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
  • (1 år)
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
  • (2 år)
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom