Född och uppvuxen i Tornedalen,norra Sverige.Tvåspråkig,svenska-finska.Aktiv fotbollsspelare fram till 25 årsåldern. Intresserad av att utveckla mina färdigheter inom psykoterapi,handledning och utbildning i ämnet. Har en bred arbetslivserfarenhet inom området. Har även arbetat som lärare inom grundskolan i flera år.Tycker mycket om att fysiskt aktivera mig genom skidåkning och löpning. Har tre vuxna barn och bor i uppsala. Leg. psykolog, Leg.psykoterapeut. Godkänd handledare och lärare i psykoterapi. Certifierad EMDR terapeut och handledare. Kompetens inom KBT(Mindmatters utbildning "KBT för psykodynamiska psykologer). Arbetar privat en halvdag i veckan .

KontaktKjell Lampinen
AdressSkolgatan 1
753 12 uppsala
Mobil070-7133494
E-post kjell_lampinen@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
drottninggatan 3
753 10 uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
lasarettsgatan 8
722 11 Sala
Län/kommun: Västmanlands län, Sala, Sweden
norra källgatan 29
722 11 västerås
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
Utbildningar
Handledarutbildning EMDR klar 2006
(Längd: 2 år)
Minmatters utb KBT för psykodynamiska psykologer
(Längd: 1 år)
kbt
erhållit handledning och utbildning genom kbt institutet i Uppsala (Längd: 3 år)
kbt handledning o utb. kbt institut., Uppsala
(Längd: 3 år)
psykologutbild.
klar psykolog 1987 (Längd: 5 år)
leg.psykoterapeututb.
klar leg.psykoter. 1996 (Längd: 3 år)
handledar och lärarutb. i psykoterapi
klar 2002 (Längd: 2 år)
Rorschachutb.
klar 1998 (Längd: 2 år)
emdrutb.
certifierad 1999, fortutbild. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Kris
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman