Jag har arbetat som psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker under 30 år. Som psykoanalytiker har jag kunskap och erfarenhet av djupa omedvetna processer som gör det lättare att jobba kort och lösningsinriktat. Framförallt handlar det om att hitta ett sätt att möta behovet hos den som söker psykoterapeutisk hjälp. Jag arbetar också med ungdomar som jag har en lång erfarenhet av. Liksom med par som behöver komma vidare från låsta relationsmönster. Har också lång erfarenhet av att handleda på psykoterapeut utbildningar liksom i andra verksamheter som Behandlingshem eller psykiatriska mottagningar eller avdelningar.

KontaktKjell Weman
AdressGötgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon0709-328775
E-post kjell.weman@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Götgatan 103
116 62
Götgatan 103
116 61 Stockholm
Telefon: 0709-328775
E-post: Kjell.weman@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Roslagsgatan 13
113 55 Stockholm
Telefon: 0709-328775
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
(Längd: 2 år)
Psykoanalytiker utbildning
(Längd: 4 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom