Har legitimation som kognitiv psykoterapeut och är även certifierad EMDR-terapeut varför jag, utöver sedvanlig Kognitiv Psykoterapi, kan erbjuda behandling av Trauma (även mobbning, trakasserier, övergrepp). Stressreaktioner, sänkt självkänsla och utbrändhet.

Med utbildning i Rorschach comprehensive system och lång erfarenhet från psykiatri (sluten och öppenvård) och rehabilitering, kan jag även vara behjälplig med kvalificerade utredningar och bedömningar.

Jag har även, utifrån Gerald Caplans konsultationsmetodik, arbetat mycket med handledning/konsultation, företrädesvis personalgrupper inom pykiatrin och behandlingshem, men ochså inom barnomsorg och personer i arbetsledande ställning.
Utöver min privata mottagning har jag sedan 2007 arbetat med tortyr och krigsskador vid Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm. I det arbetet har jag även fungerat som handledare i liknande sammanhang. Numera har slutat mitt arbete vid Röda Korsets Center för att ägna mig åt min privatpraktik.

KontaktKristaps Ziemelis
AdressC/O Ziemelis, Gösta Ekmans väg 31
129 35 Hägersten
Telefon0736551934
Mobil073 655 1934
E-post hifi1961@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
IPIK, Södermannagatan 62
116 65 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Latvian
Utbildningar
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jag är certifierad EMDR- terapeut och EMDR är en evidensbaserad och internationellt accepterad psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och Post Traumatiskt Stresssyndrom (PTSD)
Personlighetsdiagnostik Defence Mechanism Test revised, DMTr
(Längd: < 0.5 år)
Rorschach Comprehensive system enligt Exner
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom