KontaktKrister Boman
AdressTulegatan 43
113 53 Stockholm
Telefon08-331103
Mobil0705451637
E-post info@sankt-erik.se
Hemsida SANKT-ERIK.SE
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Tulegatan 43
113 53 Stockholm
Telefon: 08-331103
E-post: INFO@SANKT-ERIK.SE
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Rättssäkerhet
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

KontaktKrister Boman
AdressSankt Eriksgatan 76
113 20 Stockholm
Telefon08-33 11 03
Mobil070-788 33 05
E-post Sankt-Erik@telia.com
Hemsida www.sankt-erik.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Sankt Eriksgatan 76
113 25 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
 • German
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi
Kompletteringsutbildning för redan ubildade legitimerade psykoterapeuter. (Längd: < 0.5 år)
Fil. dr.
Docent i klinisk psykologi
Ämne: klinisk psykologi (Längd: > 6 år)
Handledarutbildning
Handledarutbildning i psykoterapi & angränsande områden (Längd: 2 år)
Legitimerad psykolog
(Längd: 5 år)
Legitimerad psykoterapeut
Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, steg 2. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Krisarbete
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman