KontaktKrister Boman
AdressTulegatan 43
113 53 Stockholm
Telefon+46707883305
Mobil+46707883305
E-post info@psychologica-pro.com
Hemsida http://psychologica-pro.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Tulegatan 53
113 53 Stockholm
Telefon: +46707883305
E-post: info@psychologica-pro.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
  Kunskap / Kendskab til sproget
 • English
  God kunskap / Good knowledge
 • Finnish
  God kunskap / Hyvä taito
 • German
  Kunskap / Kenntnis der Sprache
 • Norwegian
  Kunskap / Kunnskap i språket
 • Spanish; Castilian
  Grundläggande kunskap / Grundwissen
 • Turkish
  Grundläggande kunskap / Temel bilgi
Utbildningar
Psykolog / Psychologist
(Längd: 6 år)
Leg. psykolog / Lic psychologist
Åbo Akademi, Finland (Längd: 6 år)
Leg psykoterapeut / Lic psychotherapist
(Längd: 3 år)
Fil. Doktor / Ph Doctor
(Längd: 5 år)
Docent i psykologi / Assoc Professor, psychology
(Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • PSYCHOLOGICA PRO -SE tar emot uppdragsförfrågningar från enskilda & organisationer, och åtar sig i mån av tid uppdrag som kan gälla: >> Personlig & professionsrelated utveckling. >> Krishantering & krisstöd. >> Personliga kriser i civilsamhällesrelaterade konflikter. >> Strategisk kommunikation generellt och vid kris för individer i särskilt utsatta positioner. >> Strategivägledning för kommunikation och hantering av offentlighet, press och offentliga/sociala media (ffa. för individer i framträdande / särskilt utsatta positioner).
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • PSYCHOLOGICA PRO -SE tar emot uppdragsförfrågningar från enskilda & organisationer, och åtar sig i mån av tid uppdrag som kan gälla: >> Personlig & professionsrelated utveckling. >> Krishantering & krisstöd. >> Personliga kriser i civilsamhällesrelaterade konflikter. >> Strategisk kommunikation generellt och vid kris för individer i särskilt utsatta positioner. >> Strategivägledning för kommunikation och hantering av offentlighet, press och offentliga/sociala media (ffa. för individer i framträdande / särskilt utsatta positioner).
 • Stressrelaterad ohälsa
  • PSYCHOLOGICA PRO -SE tar emot uppdragsförfrågningar från enskilda & organisationer, och åtar sig i mån av tid uppdrag som kan gälla: >> Personlig & professionsrelated utveckling. >> Krishantering & krisstöd. >> Personliga kriser i civilsamhällesrelaterade konflikter. >> Strategisk kommunikation generellt och vid kris för individer i särskilt utsatta positioner. >> Strategivägledning för kommunikation och hantering av offentlighet, press och offentliga/sociala media (ffa. för individer i framträdande / särskilt utsatta positioner).
 • Trauman
  • >> Krisbearbetning & bearbetningsstöd i samband med allvarlig somatisk sjukdom - egen, anhörigs eller närståendes.