KontaktKristiina Hallenberg-Persson
AdressNorrgatan 17
352 31 Växjö
Telefon0470-711660
E-post kristiina.hallenberg@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Norrgatan 17
352 31 Växjö
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
Utbildningar
Konsultationens kons
Utbildning i organisationskonsultationer med gesällbrev (Längd: 1 år)
Spec. i Företagshälsovård
ALI (Längd: 1 år)
Handledarutbildning
Göteborgs universitet (Längd: 2 år)
Hypnospsykoterapi
SFKEH (Längd: 2 år)
Symboldramautbildning
Symboldramaföreningen (Längd: 4 år)
Psykosyntesutbildning
Svenska Psykosyntesinstitutet (Längd: 4 år)
Psykoterapeututb
Psykodynamisk (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Transpersonell psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi