Jag är sedan 1989 leg psykolog och började arbeta som psykolog på Magnus Huss kliniken på KS med neuropsykologisk utredning, behandling och forskning inom beroendeområdet. Började sedan på ALNA 1996 med uppdraget att bygga upp deras utredningsenhet som skulle hjälpa och stötta företag med deras anställda som hade alkohol-tablett-och/eller narkotikaproblem. År 2000 startade jag då Motkraft AB tillsammans med Barbro Krantz och breddade då successivt min inriktning till att också innefatta all annan psykologisk problematik såsom ångest, depression, fobier, utmattning, stress, sömnproblem, kriser, relationsproblem, trauma, stöd vid cancersjukdom etc. Min grundinriktning är psykodynamisk men med åren har jag vidareutbildat mig i Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi, Mindfulness, EMDR, KBT för psykodynamiker samt IPNB (Interpersonell Neurobiologi) vilket gjort att jag numera använder mig av olika strategier, tekniker och metoder i mötet med mina patienter. Jag är övertygad om att ingen metod eller teknik är bättre än någon annan, utan att det mer handlar om att anpassa dessa efter personen och situationen.

KontaktKicki Andersson Herlitz
AdressObservatoriegatan 6
113 29 Stockholm
Telefon0707746075
E-post kicki.herlitz@motkraft.se
Hemsida http://www.motkraft.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Observatoriegatan 6
113 29 Stockholm
Telefon: 0707746075
E-post: kicki.herlitz@motkraft.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Interpersonell neurobiologi
(Längd: 1 år)
KBT för psykodynamiker
(Längd: 1 år)
Programinstruktör Här&Nu Mindfulnesscenter
EMDR level 1 + 2
Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi på SAPU
(Längd: 1 år)
Psykologlinjen SU
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom