Jag är legitimerad psykolog sedan 1983, leg.psykoterapeut sedan 1999 samt handledarutbildad i psykoterapi sedan 2002. Har arbetat med behandling,samtal och psykoterapi sedan 80-talet, främst inom psykiatri,kriminalvård och missbruksvård. Har även arbetat med grupper,teamutveckling, handledningsgrupper, personalgrupper mm. Studerat organisationspsykologi i Frankrikr 1980-82. Egen verksamhet sedan 1998. Arbetar med psykoterapier, personlig utveckling, handledning, utbildningm.m
www.malmopsykologerna.se

KontaktKristina Elofsson
AdressMalmöpsykologerna, Södra Tullgatan 1,vån. 5
220 40 Malmö
Telefon 040-12 37 31
Mobil070- 461 94 20
E-post kr.elofsson@malmopsykologerna.se
Hemsida www.malmopsykologerna.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Malmöpsykologerna Södra Tullgatan 1, vån 5
211 40 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
  • English
  • French
Utbildningar
Handledarutbildad i psykoterapi
2002 Malmö Psykologbyrå (Längd: 2 år)
Intensiv psykodynamisk korttidspsykoterapi. 52 t. vt.2007
Malmö Psykolobyrå. Ulla Beijerholm (Längd: < 0.5 år)
Legitimerad psykolog
1983 vid Lunds universitet (Längd: 5 år)
Legitimerad psykoterapeut
Lunds universitet (Längd: 3 år)
Sudier i organisationspsykologi vid Paris universitet VII för Max Pagès
Fransk examen, DEA (Längd: 1 år)
Utbildad i korttidspsykoterapi
Inom ramen för psykoterapiutbildningen (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsmiljöarbete
  • Familj/Par
  • Familjerådgivning
  • Stöd i föräldrarollen
  • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer