Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, handledarutbildad i KBT och doktor i psykologi. Verksam som överpsykolog och privatpraktiserande psykolog.
KontaktKristina Aurelius fd Gyllensten
Telefon070-6825168
Mobil070-6825168
E-post kristina.gyllensten@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
  • English
Utbildning
Handledar- och lärarutbildning i KBT
Tre terminers handledarutbildning i KBT

Som privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut arbetar jag med kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT), utbildning, handledning och psykologisk coaching. Forskar även om hälsa och arbetsmljö som psykolog på Sahlgrenska Sjukhuset.  

KontaktKristina Aurelius fd Gyllensten
E-post kristina.gyllensten@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
  • English
    Gick psykologprogrammet i England
Utbildningar
Psykoterapeutexamen med kognitiv- och beteendeinriktning
Center för Cognitiv Terapi, Kungälv (Längd: 3 år)
Doktorsexamen i psykologi (DPsych)
City University, London (Längd: 3 år)
Post-graduate programme in counselling psychology (Psykologprogrammet)
City University, London (Längd: 3 år)
BSc Psychology (kandidatexamen i psykologi)
University of Westminster, London (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi