För att se hur jag ser ut, samt mer information avseende min teoretiska förankring samt de metoder jag arbetar med v.g. gå till min hemsida www.kzi.se

KontaktKristina Lander
AdressKompanivägen 13 1 tr
791 40 Falun
Telefon070-3642906
Mobil070-3642906
E-post kzi@bahnhof.se
Hemsida www.kzi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kompanivägen 13 1 tr
791 40 Falun
Län/kommun: Dalarnas län, Falun, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Behandling av traumarelaterad strukturell dissociation av personligheten. Fördjupningsutbildning avs att arbeta med dissociativa identitetsstörningar. Ellert Nijenhuis, Nederländerna.
(Längd: 1 år)
Dissociation and Trauma. The theory and practice of structural dissociation of the personality.
En utbildning om teori och behandling av strukturell dissociation i personligheten som kan uppstå vid komplex traumaexponering. Ellert Nijenhuis, Nederländerna. (Längd: 1 år)
Fördjupningsutbildning i hypnos för leg psykoterapeuter
(Längd: 0.5 år)
Kris- och traumapsykologi
Fördjupade kunskaper i de försvarsstrukturer som används vid traumatiska upplevelser samt hur dessa dysfunktionella beteenden kan förstås, bearbetas och integreras till en större funktionalitet i vardagen, dvs ökad hälsa.
Certifierad EMDR-terapeut
Behandling vid trauma, ex vis PTSD, men kan också användas inom andra områden där desensitisering (ung att minska känsligheten i sensationerna/det upplevda) behöver uppnås.
Medlem i EMDR Sverige och Emdria (internat org). (Längd: < 0.5 år)
Hypnos, grundutbildning steg I och II.
Medlem i SFKH (Svenska föreningen för klinisk hypnos). (Längd: < 0.5 år)
Legitimerad psykolog 1989.Psykologlinjen, Göteborgs Universitet
1984-1989 (Längd: 5 år)
Legitimerad psykoterapeut 1999.
Inriktning vuxen, ungdom och barn; 1997-1999. (Längd: 3 år)
Symbolterapi som innehåller symboldrama, drömmar, bild och andra gestaltande tekniker.
(Längd: 2 år)
Psykodiagnostik av barn, Ericastiftelsen, Sthlm
3 terminer, 40 poäng (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
  • Påbörjat handledarutbildning våren 2014.
 • Kris
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • Jag arbetar med symboldrama, ego-state-arbete, hypnos, certifierad EMDR-terapeut. Specialutbildad på trauma och strukturell dissociation.
 • Barnterapi
 • Bildterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • Påbörjat handledarutbildning våren 2014.
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom