Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har flera vidareutbildningar i affektfokuserad psykoterapi. Min grundsyn är psykodynamisk med inriktning på affektfokuserad psykoterapi, men jag erbjuder vid behov även KBT. Behandlingsupplägget/ samtalskontakten anpassas utifrån vem du är och vad du söker för. Jag erbjuder längre och kortare terapier, krissamtal och coaching. Du kan även söka som par. Har också flerårig erfarenhet av behandlingsarbete med människor med tinnitusbesvär och människor som lever med hörselnedsättning.

Läs mer på www.kristinalarsen.se

KontaktKristina Larsen
AdressVintertullstorget 56
116 43 Stockholm
Telefon076-209 77 49
E-post kristina@kristinalarsen.se
Hemsida www.kristinalarsen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Gräsgatan 8
Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom