Legitimerad psykolog/psykoterapeut med lång erfarenhet som arbetar integrativt med moderna, verkningsfulla och vetenskapligt beprövade metoder - relationell, känslofokuserad terapi och KBT. Jag utgår ifrån den trygga relationen som bas och anpassar terapimetod till klientens behov och önskemål. Jag arbetar med psykoterapi, coaching, stödsamtal och föräldrarådgivning i korta eller långa kontakter.
Min mottagning är ljus, rofylld och ligger centralt i Stockholm. Studenter och sjukskrivna har reducerad taxa. Välkommen till min hemsida www.lindstrandpsykologi.se!

KontaktKristina Lindstrand
AdressOdengatan 12
114 24 Stockholm
Telefon0707665052
E-post kristina.lindstrand@tele2.se, kristina@lindstrandpsykologi.se
Hemsida www.lindstrandpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Odengatan 12
114 24 Stockholm
Telefon: 0707665052
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning - Psykoterapeututbildning
Examen 2012 (Längd: 3 år)
Stockholms Universitet - Psykologutbildning
Examen 2001 (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Lång erfarenhet av barn- och vuxenhabilitering.
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Specialistkompetens kring adoptionsfrågor. Rådgivning, stödsamtal, intyg och upppföljningsrapporter
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Integrativ relationell psykoterapi - Känslofokuserad och KBT
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom