Jag har en psykodynamisk grundutbildning, (objektrelations-teoretisk). Då jag efterhand upplevt den psykoanalytiska metoden som begränsad, har jag genom åren studerat och förkovrat mig i en rad olika metoder och riktningar. Viktiga inspirationer har varit:
1. Person-centrerad terapi enl. Carl Rogers,
2. Gestalterapi enligt Perls och Walter Kempler.
3. Upplevelseinriktad och existentiell terapi. Lifespan Integration. Inner Child.
4. Kognitiva metoder och beteendeterapi. Inner Family Therapy.
5. EFT (Emotion Focused Therapy) enl. Greenberg m.fl.
6. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) En mycket framgångsrik metod vid post-traumatiska besvär (ex. rån, övergrepp).
7. Österländsk och Västerländsk livsfilosofi och visdom. Mindfulness.
8. Poesi: jag använder ibland poesi och musik som en inspiration för mina klienter och mig själv.
9. Omfattande litteratustudier för psykoterapi, individuell och i par (familj).
10. Forskning har visat att den viktigast faktorn vid terapi är terapeutens personlighet och samarbetsrelationen - därfö har jag sökt att utveckla mig själv genom åren.

KontaktLars Folcke
AdressVärmdöv. 224
131 42 Nacka
Telefon08-7162383
Mobil08-7162383
E-post larsfolcke@hotmail.com
Hemsida www.larsfolcke.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Värmdöv. 224
131 42 Nacka
Län/kommun: Stockholms län, Nacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Lifespan Integration (2dagarskurs)
(Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning
Dynamisk inriktning (Längd: 2 år)
EMDR, level1 + 2
Trauma-terapi (Längd: < 0.5 år)
Beteendeterapi
L.G. Öst (Längd: 1 år)
Familjeterapi
Dr Walter Kempler (Längd: 1 år)
Många olika kortare kurser
symboldrama mm. (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
  • Arbetat med kriser bl.a. med missbrukare
 • Utveckling av individen
  • Omfattande studier och erfarenhet av självförverkligande och personlig utveckling
 • Familj/Par
  • (5 år)
 • Familjerådgivning
  • (1 år)
 • Familjeterapi
  • 15 år med kontinuerlig handledning
 • Parterapi
  • 15 år
 • Sex och samlevnad
  • (1 år)
 • Stöd i föräldrarollen
  • Väl insatt i problematiken.
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
  • EMDR m.m. (2 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Viss erfarenhet
 • Kristerapi
  • Arbetat med olika typer av kriser, bl.a inom missbruksvård
 • Traumaforskning
  • Trauma-behandling (4 år)
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • ett av mina intressen (1 år)
 • Familjeterapi
  • 15 år
 • Gruppterapi
  • Grupper, olika inriktn. (1 år)
 • Kognitiv psykoterapi
  • Väl kunnig (1 år)
 • Kristerapi
  • (1 år)
 • Parterapi
  • 15 år
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Väl insatt i metoden
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • 15 år
 • Psykoterapihandledning
  • Handledarkompetens (4 år)
 • Symboldramaterapi
  • Visualiserningsmetoder (1 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Trauma-behandling
 • Missbruk
  • Många års erfarenhet
 • Sexuella övergrepp
  • Trauma-bearbetning, nyare metoder
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (11 år)
 • Fobier
  • Kognitiv, Beteendeterapi samt EMDR (1 år)
 • Missbruk
  • Lång erfarenhet
 • Personlighetsstörningar
  • ja
 • Psykiska störningar
  • (20 år)
 • Sexologisk psykologi
  • God kunskap
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Väl insatt i området
 • Trauman
  • Väl inatt i metoder och teorier, EMDR
 • Ångestsyndrom
  • Väl kunnig (2 år)