Leg psykolog o psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Över 30 års erfarenhet av såväl barn- o ungdomspsyk som vuxenpsyk. Spec i klinisk psykologi.
Krishjälp, oro, arbetsrelaterad problematik, relationsproblem. Korttidsterapi men också längre behandlingar i samråd med klienten.

KontaktLars Lavesson
AdressVättersnipsgränd 2
553 30 Jönköping
Mobil+46708620898
E-post lars.lavesson@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Vättersnipsgränd 2
553 30 Jönköping
Telefon: 0708620898
E-post: lars.lavesson@psykolog.net
Län/kommun: Jönköpings län, Jönköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Ericastiftelsens psykoterapiutbildning
(Längd: 3 år)
Handledareutbildning Ericastiftelsen
(Längd: 2 år)
IPT
Grundkompetens
KBT
grundkompetens samt vidareutb
Psykologexamen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • Särskild kompetens som ungdomsterapeut
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom
KontaktLars Lavesson
AdressVättersnipsgränd 2
553 30 Jönköping
Mobil0708620898
E-post lars.lavesson@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Handledning
  • Utbildnings- o verksamhets handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi