Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, men arbetar även med KBT. Genomför neuropsykologiska utredningar vid frågeställning om NPF-diagnoser som autismspektrumstörningar inkl Asperger, uppmärksamhetsstörningar som ADHD/DAMP/ADD samt Tourettes syndrom, tvångssyndrom, ångest, fobier, utmattningssyndrom och depression. Behandlingsplanering. Bedriver psykoterapi enskilt, med par och familj. Personlig utveckling och coaching vid NPF.Samarbetar med specialistkompetent barn- och vuxen psykiater. Rolfsgatan 31, 214 46 MALMÖ.

KontaktLars-Eric Nelderup
AdressRolfsgatan 31
214 46 Malmö
Telefon070-4757539
Mobil070-4757539
E-post lenelderup@gmail.com
Hemsida www.lenelderup.eu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Nordlinds väg 95
217 73 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Rolfsgatan 31
214 46 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
 • German
 • Norwegian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gestaltterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom