Leg.psykoterapeut med mycket lång erfarenhet av vuxenklinisk psykoterapi och traumabearbetning. Specialutbildning i traumabehandling, med debriefing och EMDR. Utbildad handledare i psykoterapi enligt UHÄ.Egen praktik i Ängelholm.

KontaktLeif Ericsson
AdressDanielslundsg.53
262 65 Ängelholm
Telefon0708295428
Mobil0708-295428
E-post leif.ericsson@ektv.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Vaktgatan 33
262 35 Ängelholm
Telefon: 043119678
E-post: leif.ericsson@ektv.nu
Län/kommun: Skåne län, Ängelholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Gruppsykoterapiutbidning
(Längd: 4 år)
Handledare i Psykoterapi
(Längd: 2 år)
Leg.psykoterapeut
Vuxenklinisk inriktning (Längd: 4 år)
Utbildning i trauma behandling
Debriefing individuellt och i grupp, EMDR (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Avtal med företag för insatser vid kriser, exempelvis när personal varit utsatt för våld.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Debriefing individuellt och i grupp
 • Krisjour
 • Kristerapi
  • krispsykoterapi, EMDR
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Specialintresse efter tjänstgöring inom S.t Lukas
 • Gruppterapi
  • 2 årig gruppterapiutbildning
 • Kristerapi
  • Krispsykoterapi med traumabearbetning typ EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Lång erfarenhet med psykoterapier i, långtids och korttidsinriktade.
 • Psykoterapihandledning
  • Haft ett stort antal olika handledningsuppdrag inom sjukvård, socialtjänst, krim.vård, utblidning m.m
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Lång erfarenhet av desensibiliseringstekniker.
 • Missbruk
  • Handlett och undervisat inom alkoholvården.
 • Personlighetsstörningar
  • medverkat i specialprojekt med psykoterapi för patienter med grava karaktärsstörningar.
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Lång erfarenhet från arbete med utmattningsdepressioner och liknande tillstånd
 • Trauman
  • Debriefing, EMDR