Jag arbetar sedan många år med individuell chefshandledningen, grupp-och organisationsutveckling i längre uppdrag. Jag gör personbedömningar i samband med rekrytering/urval. Under snart 30 år har jag arbetat med kognitiv- och psykodynamisk terapi, parterapi och stödsamtal i krissituationer.De båda områdena proffessionellt/privat väver mer eller mindre in i varandra och ger stor möjlighet till ett helhetsperspektiv i förändringsarbete. läs mer på:www.aktivpsykoterapi.se eller www.ledarpartner.se

KontaktLena Bergman
AdressThorild Wulffsgatan 24
413 19 Göteborg
Telefon031-701 20 50
Mobil0708 - 13 91 00
E-post lena@ledarpartner.se
Hemsida www.ledarpartner.se www.aktivpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Thorild Wulffsgatan 24
413 19 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Familjeterapiutbildning
(Längd: 2 år)
FARAX Ledatutveckling
Auktoriserad att använda det 360graders ledarutvecklingsverktyg som utgår från tre viktiga ledardimensioner; förändring, relation och struktur. (Längd: < 0.5 år)
Grupp & organisationsutbildning, AGSLO
(Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning enligt UHÄ:s riktlinjer
(Längd: 2 år)
Intern Utbildning Sandahl Partners
Ett mycket varierande innehåll med konsulttekniker, test, samtalsteknik, personlighetsdiagnostik mm. (Längd: 3 år)
Myers-Briggs Type Indicator.
hjälpmedel i rådgivning, personlig utveckling samt vid teamutveckling. Bygger på C.G. Jungs teorier. (Längd: < 0.5 år)
Situationsanpassat Ledarskap
Ger chefen ett modelltänkande för sitt ledarskap. Att vara flexibel mellan olika ledarstilar och låta medarbetarens kompetens och behov i en arbetsuppgift, styra vilken ledaarstil som ger bäst resultat. (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • 25 års erfarenhet i eget företag
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Psykiska yrkessjukdomar, Stresshantering, utbrändhet, sömnsvårigheter
 • Arbetsmiljöarbete
  • Pålitliga instrument, stor erfarenhet av att utveckla det personliga ansvaret för en god arbetsmiljö hos medarbetare och chefer.
 • Krishantering
  • Lång erfarenhet i att behandla livs- och arbetslivskriser och kombinationer av dessa.
 • Ledarutveckling
  • Ledarutveckling på hög nivå. Längre uppdrag för ledare i grupp och individuell coaching och handledning. Kurser i Samtalsmetodik
 • Urval och rekrytering
  • Hel - eller delar av en rekryteringsprocess, stöd vid upplägg av kravprofil, annonsering, avancerad ResursAnalys, urval, Karriärplanering Rollanalys
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Analys av ledningsgruppsarbete med observation, rapport och förslag till åtgärder.
 • Utveckling av individen
  • Speaking Partner åt högre chefer.
 • Utveckling av organisationen
  • organisationsutveckling, förändringsprocesser, affärspsykologi, coaching,
 • Familj/Par
  • Jag har arbetat med parterapi och familjerelaterade frågor under mer ån 20 år.
 • Familjerådgivning
  • Enstaka konsultationer och bedömning.
 • Familjeterapi
  • Dynamiskt och systemiskt inriktad. Jag arbetar alltid tillsammans med en manlig kollega, oftast min make och vanligen i form av samtalsserie om 5 tillfällen.
 • Kris
  • krissamtal, även med kort varsel ex. efter olycka, dödsfall etc.
 • Parterapi
  • Dynamiskt och systemiskt orienterad
 • Stöd i föräldrarollen
  • Jag har 3 vuxna barn, 2 barnbarn och arbetat med föräldrafrågor under många år.
 • Förskola/Skola
  • Utveckling av kollegiets funktion, som stöd för en god arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljö
  • Samtal/gruppseminarie med kollegie, rektor. Även indivduellt stöd- och handledning.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Anhörigstöd vid dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer
 • Kristerapi
  • samtal vid personliga kriser, dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer.
 • Psykoterapi
  • 25 års erfarenhet i sjukvården och i eget företag.
 • Existentialistisk psykoterapi
  • psykoterapisamtal om livet, döden och tillvaron.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Tankens betydelse för välbefinnande och utveckling.
 • Kristerapi
  • Alla former av kriser i livet och arbetslivet.
 • Parterapi
  • Samtal 90 min, alltid tillsammans med en manlig kollega, oftast min make.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Särskillt inriktad på objektrelationer.
 • Psykoterapihandledning
  • Grupp och individuellt.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • Samtalsstöd till en eller båda av de blivande föräldrarna, före förlossning och uppföljande samtal med de nyblivna föräldrarna vid behov.
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
  • Stöd vid svårigheter att komma vidare i vuxenutvecklingen.
 • Psykosomatik
  • Analys av bakgrundsfaktorer, fokus objekrelationer, här och nu och framåt.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Personligt stöd, se vidare arbetspsykologi
 • Ångestsyndrom
  • Analys, behandling, kognitiv och dynamisk metod.