Jag arbetar sedan många år med individuell chefshandledningen, grupp-och organisationsutveckling i längre uppdrag. Jag gör personbedömningar i samband med rekrytering/urval. Under snart 30 år har jag arbetat med kognitiv- och psykodynamisk terapi, parterapi och stödsamtal i krissituationer.De båda områdena proffessionellt/privat väver mer eller mindre in i varandra och ger stor möjlighet till ett helhetsperspektiv i förändringsarbete. läs mer på:www.aktivpsykoterapi.se eller www.ledarpartner.se

KontaktLena Bergman
AdressThorild Wulffsgatan 24
413 19 Göteborg
Mobil0708 - 13 91 00
E-post lena@ledarpartner.se
Hemsida www.ledarpartner.se www.aktivpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Thorild Wulffsgatan 24
413 19 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Familjeterapiutbildning
(Längd: 2 år)
Handledarutbildning enligt UHÄ:s riktlinjer
(Längd: 2 år)
FARAX Ledatutveckling
Auktoriserad att använda det 360graders ledarutvecklingsverktyg som utgår från tre viktiga ledardimensioner; förändring, relation och struktur.
Grupp & organisationsutbildning, AGSLO
Myers-Briggs Type Indicator.
hjälpmedel i rådgivning, personlig utveckling samt vid teamutveckling. Bygger på C.G. Jungs teorier.
Situationsanpassat Ledarskap
Ger chefen ett modelltänkande för sitt ledarskap. Att vara flexibel mellan olika ledarstilar och låta medarbetarens kompetens och behov i en arbetsuppgift, styra vilken ledaarstil som ger bäst resultat.
Intern Utbildning Sandahl Partners
Ett mycket varierande innehåll med konsulttekniker, test, samtalsteknik, personlighetsdiagnostik mm. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • 35 års erfarenhet i eget företag
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Psykiska yrkessjukdomar, Stresshantering, utbrändhet, sömnsvårigheter
 • Krishantering
  • Lång erfarenhet i att behandla livs- och arbetslivskriser och kombinationer av dessa.
 • Ledarutveckling
  • Ledarutveckling på hög nivå. Individuell coaching och handledning.
 • Utveckling av individen
  • Speaking Partner åt chefer.
 • Familj/Par
  • Jag har arbetat med parterapi och familjerelaterade frågor under mer ån 30 år.
 • Familjerådgivning
  • Enstaka konsultationer och bedömning.
 • Familjeterapi
  • Dynamiskt och systemiskt inriktad, vanligen i form av samtalsserie om 5 tillfällen.
 • Kris
  • krissamtal, även med kort varsel ex. efter olycka, dödsfall etc.
 • Parterapi
  • Dynamiskt och systemiskt orienterad
 • Stöd i föräldrarollen
  • Jag har 3 vuxna barn, 5 barnbarn och arbetat med föräldrafrågor under många år.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Anhörigstöd vid dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer
 • Kristerapi
  • samtal vid personliga kriser, dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer.
 • Psykoterapi
  • 35 års erfarenhet i sjukvården och i eget företag.
 • Existentialistisk psykoterapi
  • psykoterapisamtal om livet, döden och tillvaron.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Tankens betydelse för välbefinnande och utveckling.
 • Kristerapi
  • Alla former av kriser i livet och arbetslivet.
 • Parterapi
  • Samtal 90 min, enstaka tillfälle, eller i serie om 5 möten.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Särskilt inriktad på objektrelationer.
 • Psykoterapihandledning
  • Individuellt.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • Samtalsstöd till en eller båda av de blivande föräldrarna, före förlossning och uppföljande samtal med de nyblivna föräldrarna vid behov.
 • Psykiska störningar
  • Stöd vid svårigheter att komma vidare i vuxenutvecklingen.
 • Psykosomatik
  • Analys av bakgrundsfaktorer, fokus objekrelationer, här och nu och framåt.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Personligt stöd, se vidare arbetspsykologi
 • Ångestsyndrom
  • Analys, behandling, kognitiv och dynamisk metod.