Jag arbetar med handledning och konsultation till personal inom människovårdande yrken. Min tonvikt ligger då på förståelse, relationer, utveckling och processer – med utrymme också för existentiella teman.
Jag har lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, främst intellektuell funktionsnedsättning och autism. Utöver detta, är jag väl insatt i levnadsmönster och kultur i Mellanöstern, då jag både levt och rest mycket i området. När det gäller dessa grupper, kan jag därför också, vid behov, erbjuda en mer pedagogisk handledning med fokus på konkreta svårigheter - samt ev enstaka seminarier eller föreläsningar.
Jag kan även erbjuda psykoterapihandledning.
Min teoretiska inriktning är huvudsakligen psykodynamisk, men jag använder mig ibland också av kognitiva inslag.
För närvarande, kan jag tyvärr inte erbjuda individuell psykoterapi eller stöd-/krissamtal. Däremot möjligen enstaka konsulterande samtal.

KontaktLena Fager
AdressBarnängsgatan 16, 1 tr
116 48 Stockholm
Telefon070 - 745 31 99
E-post lena.fager54@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
(Längd: 2 år)
Arabiska
Universitetsstudier, 46 p (Längd: 1 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Psykoanalytiskt inriktad (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Särskola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Trauman
 • Ångestsyndrom