Jag arbetar som psykolog sedan 1988. Arbetat inom klinisk vuxen
psykiatri, kriminalvård, smärtrehabilitering samt företagshälsovård.
Bedriver egen verksamhet sedan 1990. 1994 legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning.
Mångårig erfarenhet av psykologisk utredning och behandling i krishantering, stresshantering
samt individuella behandlingsinsatser ångesttillstånd och depression men även handledning och debriefing
utfföres. Vårdavtal med Landstinget Gävleborg.

KontaktLena Magnusson
Adressmottagning: Norra Centralgatan 7
803 11 Gävle
Telefon070-58 48 528
Mobil070-58 48 528
E-post lena.magnusson@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Norra Centralgatan 7
803 11 Gävle
Telefon: 070-58 48 528
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Stress
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom