Lena Mangell är leg.psykolog med 25 års erfarenhet av att möta människor i utveckling, förändring och kris.
Lena arbetar utifrån KBT, ACT och kognitiv coaching. Lena har även en psykodynamisk grund.

Lena arbetar som psykolog, psykoterapeut steg 1,chefscoach, organisationskonsult och karriärcoach,mentor i sitt företag Life&Career AB .
Tjänster :
Coaching
stress och Stresshantering
Utmattningssyndrom
Psykoterapi
KBT samtal vid bla självkänsla,relationer, stress,utbrändhet,utmattning
Individuella utvecklingsprogram
Stödsamtal
Krissamtal
Ledarutvecklingsprogram,
Chefsstödsamtal
Teamcoaching
Konflikthantering
Livs och -karriärcoachingprogram
Outplacement/avveckling
Assessment och second opinion och bedömningar
Utbildningar för chefer och HR.
Kriser och katastrofer och har stor erfarenhet av krisarbete i en organisation (Ericsson ).

KontaktLena Mangell
AdressJaktgatan 10
115 45 Stockholm
Telefon070-7561642
Mobil070-7561642
E-post lena.mangell@lifecareer.se
Hemsida www.lifecareer.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Sibyllegatan 46
114 43 Stockholm
Telefon: 0707561642
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
SKYPE
Telefon: lena.mangell
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
16PF
(Längd: < 0.5 år)
EQi test
(Längd: < 0.5 år)
Facet5 360
Facet5 personlighetsprofil
(Längd: < 0.5 år)
GDQ -Susan Weelan
(Längd: < 0.5 år)
JTI Decision Dynamics
(Längd: < 0.5 år)
KBT introduktionskurs
för psykologer på Svenska Institutet för kognitiv terapi (Längd: < 0.5 år)
Schema terapi Modul A och B
(Längd: < 0.5 år)
Team Diagnostc Assessment -grupptest
(Längd: < 0.5 år)
Decision Dynamics Karriärprofil
Decision Dynamics (Längd: < 0.5 år)
Myers Briggs Type Indicator
Assessio (Längd: < 0.5 år)
Stress och utbrändhet
KI, Stressmottagningen (Längd: < 0.5 år)
Leg psykolog
inriktning arbets-organisationspsykologi (Längd: 6 år)
Krishantering
Atle Dyregrove (Längd: < 0.5 år)
Mental träning
Elisabeth Solin,PA forum (Längd: < 0.5 år)
FIRO B test
Assessio (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • stöd till rektor,ledare, Vd, chef och HR,chefscoaching,ledarstöd, coaching, ledarutbildning, ledarskap,mentorskap,bollplank,
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • rehabilitering vid utmattning, stress,utbrändhet,
 • Krishantering
  • Erfarenhet från krisarbete på Ericsson under 1990-talet,krishantering,krissamtal,
 • Ledarutveckling
  • Mångårig erfarenhet av ledarutveckling,ledarskap,chef,coaching,personlighetstester,coaching, coach, chefscoach,bollplank
 • Urval och rekrytering
  • second opinion och assessment,psykolog,rekrytering, djupintervju,bedömning
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • teamcoaching,arbetsgruppsutveckling, konflikthantering,grupptester,
 • Utveckling av individen
  • coaching, karriärcoaching,mentorskap, assesment, KBT, ACT, tester, MBTI, facet5
 • Utveckling av organisationen
  • intervjuundersökningar, rapporter,åtgärdsförslag,chefsutveckling, ledarutveckling,grupputveckling
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erarenhet av krisarbete på Ericsson
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Utbildad av Atle Dyregrove i psykologisk debrifing
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • KBT, ACT, symboldrama
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
  • Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom