Egen verksamhet sedan 1975, med inriktiktning klinisk psykologi, vuxna. Har även arbetat med organisationer och företag i rehabilitering och kriser. Förebyggande hälsovård huvudasakligen med inriktning på kreativa processer . Har även producerat ett flertal kulturprojekt under namnet O´Människa! som integrerar vetenskap, psykoanalys och konst - för att illustrera människans villkor i kärleken, livet och döden.

KontaktLennart Heiling
AdressOlivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Telefon031 244287
Mobil0705 244287
E-post lennart.heiling@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Olivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Landsvägen 16
474 95 Hälleviksstrand
Län/kommun: Västra Götalands län, Orust, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
utbildning i klin. o. experimentell hypnos
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Musikterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom