Jag arbetar med familjerådgivning, kristerapi, korttidsterapi och längre terapier. Förståelsegrunden bygger på psykodynamisk teori och systemteori. Hur fungerar min personlighet i min vardag tillsammans med andra människor. Metoden ska passa klienten och problemet man söker för. Det kan handla om resursutveckling, bearbetning av svåra upplevelser eller att komma tillrätta med samspelsmönster som är problematiska.

KontaktLennart Lindgren
AdressMårdgatan 4
426 71 Västra Frölunda
Telefon070-6223861
Mobil0706-223861
E-post familjeradgivning@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Prinsgatan 12
413 05 Göteborg
Telefon: 0706-223861
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoterapeut
Inriktning mot individualterapi (Längd: 4 år)
handledareutbildning
två-årig (Längd: > 6 år)
rorschachutbildning
två-årig (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • Familjerådgivning, parterapi, pargrupper, utbildning
 • Familjerådgivning
  • Med par och grupper, samt utbildning och handledning
 • Familjeterapi
  • Familjeterapi
 • Kris
  • Enskilt eller i par, utbildning och handledning
 • Parterapi
  • I par och i grupp, utbildning och handledning
 • Sex och samlevnad
  • I par och i grupp, utbildning och handledning
 • Förskola/Skola
  • Individualterapi, utbildning, handledning enskilt och i grupp
 • Kris/Katastrof
  • Kristerapi samt utbildning
 • Anhörigstöd
  • Till psykiskt belastade personer, i form av enskilda eller familjesamtal
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Debriefing
 • Kristerapi
  • Enskilt eller i grupp
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Individualterapi med förövare och offer
 • Brottsoffer
  • Individualterapi
 • Förövare
  • Individualterapi
 • Handledning
  • Individ, grupp, arbetsplats, i kommunal, landstingskommunal och företag
 • Personlighetsstörningar
  • Psykoterapi och utbildning
 • Sexuella övergrepp
  • Individualterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Individualterapi, utbildning, handledning
 • Fobier
  • Individualterapi
 • Invandrare/Flykting
  • Terapi, utbildning
 • Personlighetsstörningar
  • Terapi, handledning och utbildning
 • Psykiska störningar
  • Terapi, handledning och utbildning
 • Sexologisk psykologi
  • Terapi, handledning och utbildning
 • Tortyroffer
  • Terapi, handledning och utbildning
 • Ångestsyndrom
  • Terapi, handledning och utbildning