Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut. Har specialistkompetens i klinisk psykologi. Arbetar med kortare eller längre individualterapier, huvudsakligen på psykodynamisk grund, sedan drygt 20 år. Familjeterapi, parpsykoterapi, och familjerådgivning arbetar jag med sedan 10 år. Arbetar även med kris/katastrof terapi/interventioner och debriefing.
Verksam i Stockholm men åker ut på uppdrag till Södermanland, Uppland och Västmanland samt till andra länder för psykologiskt kristöd.

KontaktLennart Melander
AdressLiljeholmsbron 8, Hornstull, Södermalm, Stockholm
17078
104 62 Stockholm
Telefon08-7140720
E-post lennart.melander@gmail.com
Hemsida www.parsamtal.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Telefon och skype
Län/kommun: På distans (hela landet)
Liljeholmsbron 8, 2tr (Vid Hornstull)
117 39 Stockholm
Telefon: 08-714 07 20
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Auktoriserad familjerådgivare
(Längd: 5 år)
Hypnosutbildning
Deltid (Längd: 3 år)
Rorschachutb.
Deltid (Längd: 2 år)
Socionomutb.
Heltid (Längd: 3 år)
Psykologutb
Heltid (Längd: 5 år)
Statl. psykoterapeututb.
Halvltid (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • (11 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • (6 år)
 • Krishantering
  • (2 år)
 • Ledarutveckling
  • (5 år)
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • (5 år)
 • Utveckling av individen
  • (4 år)
 • Barn/Ungdom
  • (11 år)
 • Avvikande beteenden
  • (7 år)
 • Barnpsykologiska utredningar
  • (6 år)
 • Handledning
  • (11 år)
 • Kris
  • (2 år)
 • Missbruk
  • (11 år)
 • Relationsstörningar
  • (6 år)
 • Stress
  • (5 år)
 • Familj/Par
  • (4 år)
 • Familjerådgivning
  • (10 år)
 • Familjeterapi
  • (10 år)
 • Kris
  • (2 år)
 • Parterapi
  • (10 år)
 • Sex och samlevnad
  • (11 år)
 • Stöd i föräldrarollen
  • (6 år)
 • Förskola/Skola
  • (11 år)
 • Förskola
  • (4 år)
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • (11 år)
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
  • (6 år)
 • Anhörigstöd
  • (8 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • (2 år)
 • Katastrofpsykologi
  • (2 år)
 • Krisjour
  • (2 år)
 • Kristerapi
  • (2 år)
 • Psykoterapi
  • (2 år)
 • Familjeterapi
  • (5 år)
 • Gruppterapi
  • (11 år)
 • Hypnosterapi
  • (3 år)
 • Kristerapi
  • (2 år)
 • Parterapi
  • (4 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • (11 år)
 • Symboldramaterapi
  • (2 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • (11 år)
 • Brottsoffer
  • (6 år)
 • Förövare
  • (11 år)
 • Handledning
  • (11 år)
 • Kriminalvårdspykologi
  • (6 år)
 • Missbruk
  • (11 år)
 • Personlighetsstörningar
  • (5 år)
 • Sexuella övergrepp
  • (11 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (11 år)
 • Missbruk
  • (10 år)
 • Personlighetsstörningar
  • (5 år)
 • Psykiska störningar
  • (5 år)
 • Rehabilitering
  • (11 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • (11 år)
 • Ångestsyndrom
  • (11 år)