Psykodynamisk inriktning, arbetar både med individuella psykoterapier och grupper.
- Handledningar både individuellt och i grupp,
- Arbetsgrupps eller organisationsutveckling,
- Konflikter i arbetsgrupper
- mm

KontaktLilian Stenberg
AdressLilla Nygatan 3, 3 vån
211 38 Malmö
Telefon070-5443370, 040-303370
Mobil070-5443370
E-post lilianstenberg@telia.com
Hemsida www.psykologlilianstenberg.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Lilla Nygatan 3, 3 vån
211 38 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö
Utbildningar
Bildterapi
Handledare enligt UHÄ:s riktlinjer
(Längd: 2 år)
Leg psykoterapeut
(Längd: 5 år)
Spec i klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom