Jag har varit yrkesverksam i mer än fyrtio år. Min målgrupp är allt ifrån gravida, späd- och småbarnsfamiljer till äldre barn, ungdomar, vuxna samt par. Har även erfarenhet av att arbeta med ofrivilligt barnlösa.
Jag arbetar med psykoterapi, familjebehandling, föräldrastöd, krisinsatser samt med korttidsbehandling.
Jag har lång erfarenhet av att ge handledning / psykosocial konsultation till olika slags arbetsgrupper

KontaktLillemor Svensson
AdressSkanörvägen 5 6 tr
121 52 Stockholm
Telefon0704442638
E-post g.lillemor.svensson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Telefon Facetime
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Samspelsutbildning, 2008
(Längd: 1 år)
Ericastiftelsens personlighetsdiagnostiska kurs
(Längd: 2 år)
Havandeskapsutbildning, 2000
(Längd: 1 år)
Konsultutbildning, 1980
(Längd: 1 år)
Psykoterapiutbildning, 1989
(Längd: 3 år)
Specialistutbildning i personlighetsdiagnostik, 1982
(Längd: 1 år)
Spädbarnsutbildning, 1998
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Har lång erfarenhet av att handleda/ ge konsultation individuellt eller till arbetsgrupper inom vård och omsorg.
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
  • Adopterade späda- och små barn.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Har kunskap om tidig upptäckt, hos små barn
 • Avvikande beteenden
  • Har framför allt erfarenhet av barn 0 - 7 år
 • Flyktingproblematik
  • Har mångårig erfernhet av familjer med flyktingproblematik och arbete med tolk
 • Handledning
  • Har handlett PTP-psykologer, inom BUP:s internutbildningar, till specialförskolor, ungdomsmottagningar etc
 • Kris
  • Har stor vana och erfarenhet av krisarbete
 • Relationsstörningar
  • Har mångårig erfarenhet av att arbeta med relationsstörningar föräldrar - barn (0 - 7 år)
 • Stress
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Har erfarenhet av arbete med adoptivföräldrar, men även adopterade i samband med graviditet/ nyblivet föräldraskap
 • Familjerådgivning
  • Stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem i samband med graviditet samt under späd- och småbarsåren
 • Graviditet och förlossning
  • Har mångårig, specialiserad utbildning och yrkeserfarenhet på det här området.
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
  • Har stor erfarenhet av såväl kortare som längre stödjade insatser i föräldraskapet.
 • Förskola/Skola
 • Förskola
  • Har tio års erfarenhet som förskolepsykolog
 • Handledning/Konsultation
  • Har stort intresse för att bedriva psykosocial konsultation och har varit handledare på många av BUP:s interna konsultutbildningar
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • Har speciell utbildning och kunskap inom detta verksamhetsområde samt lång yrkeserfarenhet
 • Invandrare/Flykting
  • Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med invandrare/ flyktingar
 • Psykiska störningar
  • Depression, ångest
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom