Lina Bodestad

Hej! Jag är en nyfiken psykolog som hjälper människor och företag att utmana normer och främja hälsa, lärande och utveckling. Jag har min längsta erfarenhet från skolans värld och elevhälsan, men driver sedan 2015 eget företag som föreläsare, konsult och privatpraktiserande psykolog. 

Jag har ett särskilt fokus på genus, mångfald, inkludering och HBTQ-frågor. Jag föreläser och utbildar även inom stress och utbrändhet, sömn, föräldraskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Välkommen att kontakta mig på lina@bodestad.se eller besöka mig på Entrepreneural Hive i centrala Göteborg, nära Centralsationen.

Vi hörs!

KontaktLina Bodestad
AdressKärrvägen 2
449 43 Nol
Telefon076-1911886
Mobil076-1911886
E-post lina@bodestad.se
Hemsida www.bodestad.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg
Telefon: 070-1178221
E-post: lina@bodestad.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Har bott utomlands i bl a USA i flera år.
Utbildningar
Psykologprogrammet, Lunds Universitet
Studerade psykologprogrammet (300 hp) 2007-2012. (Längd: 5 år)
Morgondagens Ledare
Gick 2014 en utbildning för framtida ledare inom offentlig verksamhet, arrangerad av Hallands kommuner och Region Halland. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • I mitt företag Bodestad Psykologkonsult arbetar jag med processledning, utvecklingsinsatser, handledning och konsultation till företag och organisationer. Är certifierad i personlighetsverktyget Big Five och kognitiva begåvningsverktyget Connector Ability, båda via företaget Hucama i Stockholm. Dessa verktyg kan användas vid rekrytering och urval, yrkesmässig och personlig utveckling mm.
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • Arbetar som psykolog i förskola och skola sedan 2012 och har jobbat med bland annat organisationsutveckling, handledning och konsultation, hälsofrämjande och förebyggande arbete, mobbning/kränkningar, nätmobbning mm. Fokuserar även på frågor om normkritik och genus hos barn och unga.
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Jag fokuserar särskilt på psykisk ohälsa relaterat till arbetet, t ex stress, oro, ångest, utbrändhet mm.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom