KBT Psykologerna Stockholm är en privat mottagning i centrala Stockholm där vi med kognitiv beteendeterapi behandlar olika typer av problematik och psykisk ohälsa med empiriskt väldokumenterade metoder.

Vår konsultavdelning arbetar mot företag och organisationer i arbetspsykologiska frågeställningar som tex. konflikthantering, krisbearbetning, personbedömningar vid rekrytering eller outsorcing, chefshandledning, föreläsningar kring stress eller annan arbetsrelaterad ohälsa.

Samtliga medarbetare vid KBT Psykologerna Stocholm är legitimerade psykologer med KBT specialisering. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete genom kontinuerlig fortbildning, STP (stiftelsen för tillämpad psykologi) certifieringar, aktivt medlemskap i branschorganisationer och samarbete med universitet och högskola.

KontaktLina Tengland
AdressMaria Prästgårdsgata 10
118 52 Stockholm
Telefon070-7439044
E-post lina.tengland@kbtpsykologer.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom