Psykolog Linda Gjertsson är legitimerad sedan 1998 och specialist i området neuropsykologi sedan 2011. Jag utreder och bedömer alla slags psykiska problem. Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med människor med neuropsykologiska funktionsnedsättningar som AD/HD, autismspektrum och begåvningsnedsättning – men också med människor med vanliga psykiska problem. 

Min behandling är KBT–baserad, med betoning på beteendeterapi och anknytningsteori. Jag är väl förtrogen med att ge kognitivt stöd i behandlingssituationen. 

Jag har en lång erfarenhet av att förmedla mina kunskaper och färdigheter. Det har skett genom handledning, undervisning och mentorskap åt andra professionella. Mitt fokus ligger då på att skapa förståelse för, och möjliggöra beteendeförändring för individer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

KontaktLinda Gjertsson
AdressSlöjdgatan 2
903 25 Umeå
Telefon705721681
Mobil070-5721681
E-post psykolog@lindagjertsson.se
Hemsida http://www.lindagjertsson.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Slöjdgatan 2
903 25 Umeå
E-post: psykolog@lindagjertsson.se
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av individen
  • Jag utreder och bedömer individer som kan ha personlighetsmässiga eller kognitiva hinder i sitt arbetsliv.
 • Familj/Par
  • Familjer och par är välkomna till mig! En särskild inriktning rör stöd till anhöriga där en eller flera personer har ett neurokofgnitivt funktionshinder som låg begåvning, ADHD, autism etc.
 • Adoption
  • Jag utreder paret som är i adoptionsprocess och skriver psykologintyg.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Ett särskilt fokus för min verksamhet är föräldraskap där barnet har funktionshinder.
 • Psykoterapi
  • Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Jag erbjuder KBT för de flesta psykiska besvär.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Jag behandlar fobiska problem, både enstaka fobier (som tex blodfobi) men också mer sammansatta fobier som social fobi. Damsjuklighet med tex depression är inget hinder. Min metod är kognitiv beteendeterapi, vilket har gott stöd i vetenskapliga studier.
 • Handikapp
  • Jag är specialist i klinisk psykologi med inrikting mot neuropsykologi, och har lång erfarenhet av att både bemöta och behandla personer med sk neuropsykiatriska funktionshinder, men också att utbilda och handleda personal till brukare med dessa problem.
 • Missbruk
  • Jag har erfarenhet av och kunskap om att arbeta med människor med både psykiska problem och missbruk. Mina insatser kan röra både utredning av neurokognition och/eller personlighet eller behandling. Uppdraget kan röra personer som är bekymrade över sina alkohol eller drogvanor, eller i samverkan med andra som tex socialtjänst eller familjehem.
 • Neuropsykologi
  • Jag utreder, bedömer och ger behandlingsförslag till allehanda neuropsykologiska bekymmer. Jag handleder och undervisar också hjälpare, samt erbjuder stöd till anhöriga.
 • Personlighetsstörningar
  • Jag utreder och bedömer personlighetssyndrom, och erbjuder behandling om det rör en individ som är socialt etablerad.
 • Psykiska störningar
  • Jag utreder, bedömer och erbjuder behandling för personer med psykiska störningar. Uppdraget utformas och planeras ihop med den enskilde.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Ett av mina särskilda intresseområden är hur hjärnan påverkas vid stressrelaterad ohälsa, och jag utreder, bedömer och behandlar sådana problem.
 • Trauman
  • Jag bedömer och erbjuder behandling för personer med avgränsade trauman, sk PTSD. Min metod bygger på beteendeterapi, Prolonged Exposéer.
 • Åldrande
  • Jag bedömer kognitiva funktioner och psykiska problem hos äldre, inklusive ADHD, samt föreslår åtgärder.
 • Ångestsyndrom
  • Jag bedömer och behandlar personer med ångerstörning. Min metod är kognitiv beteendeterapi.

Jag arbetar med vuxna individer med psykiska problem och nuropsykologiska funktionsnedsättningar. Jag utför bedömning, utredning och behandling av enskilda och par. Jag utbildar och handleder personal som i sin verksamhet möter individer med neurokognitiva nedsättningar och/eller psykiska problem. Jag stödjer anhöriga till personer med neurokognitiva nedsättningar
I behandling och i handledning är både klientens neurokognitiva förutsättningar samt beteendeanalys av problemområden i fokus.

KontaktLinda Gjertsson
AdressLövstigen 5G
903 43 Umeå
Mobil070-5721681
E-post linda@psykologtjanster.nu
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Slöjdgatan 2
903 25 Umeå
Telefon: 070-5721681
E-post: psykolog@lindagjertsson.se
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
  • Psykologisk behandling med betoning på beteendeanalys
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Utredning, bedömning behandling i området neuropsykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar