KBTPsykologerna erbjuder behandling, utbildning och handledning inom kognitiv beteendeterapi. Vi är 6 psykologer med olika vidareutbildningar, och driver en mottagning i centrala Uppsala dit du kan söka privat eller via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi, när du fått remiss från psykiatrisk mottagning. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss erbjuder vi även psykologisk behandling via videolänk.

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa. Vi har särskild kompetens inom tvångssyndrom, tvångsrelaterade problem som exempelvis dysmorfofobi, prokrastinering, perfektionism samt inom beteendemedicinska tillstånd som kronisk smärta och ljudöverkänslighet. 

KontaktLinda Jüris
AdressSt Olofsg 32E
753 22 Uppsala
Mobil0703366805
E-post info@kbtpsykologerna.com
Hemsida www.kbtpsykologerna.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning
Forskarutbildning, Uppsala Universitet
Psykoterapeutprogrammet, Uppsala Universitet
Psykologprogrammet, Uppsala Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

KBTPsykologerna erbjuder behandling, utbildning och handledning inom kognitiv beteendeterapi. Vi är sex psykologer (Linda Jüris, Monica Buhrman, Katarina Molin, Alexander Rozental, Sven Alfonsson och Daniel Wallsten) som driver en mottagning belägen i centrala Uppsala dit du kan söka privat eller via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi, när du fått remiss från psykiatrisk mottagning. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss erbjuder vi även psykologisk behandling via videolänk nästan oavsett var i världen du befinner dig. 

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa. Vi har särskild kompetens inom tvångssyndrom (OCD), tvångsrelaterade problem som exempelvis dysmorfofobi, prokrastinering, perfektionism samt inom beteendemedicinska tillstånd som kronisk smärta och ljudöverkänslighet.

Mottagningen har en stark akademisk koppling, de flesta av oss är driver eller medverkar i olika forskningsprojekt vid en mängd universitet. Hos oss kan du följaktligen också vidareutbilda dig, vi har ofta workshops med internationellt erkända psykologer/psykologiska behandlare. Om du själv är psykolog har vi flera olika specialistkursen, och vi har även en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) om två år. Vi erbjuder också handledning. 

KontaktLinda Jüris
AdressSt Eriksgränd 6
753 10 Uppsala
Telefon0703366805
E-post info@kbtpsykologerna.com
Hemsida www.kbtpsykologerna.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
St Olofsgatan 32E
Uppsala
E-post: info@kbtpsykologerna.com
Språkkunskaper
 • English
  Alla våra psykologer talar engelska
 • Spanish; Castilian
  En av våra psykologer talar spanska