KontaktLinda Trygg
AdressHamngatan 1
193 30 Sigtuna
Telefon0707880926
Mobil0707880926
E-post info@nilsdottertrygg.se
Hemsida www.psykologsigtuna.se
Legitimation leg. Psykolog
KontaktLinda Trygg
AdressHamngatan 1
193 30 Sigtuna
Telefon0707880926
Mobil0707880926
E-post info@nilsdottertrygg.se
Hemsida www.psykologsigtuna.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Hvitfeldtsgatan 13, 3 tr
302 94 Halmstad
Telefon: 0707880926
Län/kommun: Hallands län, Halmstad, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom