Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Jag arbetar med kogntiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete från både offentlig och privat verksamhet. Jag har handledarexamen från Stockholms universitet och handleder studenter och behandlingspersonal.

KontaktLisa Grönblad
AdressBox 38116
100 64 Stockholm
Telefon08-50003721
E-post lisa.gronblad@stockholmskbt.se
Hemsida www.stockholmskbt.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Dalagatan 25
113 24 Stockholm
Telefon: 08-5000 37 21
E-post: lisa.gronblad@stockholmskbt.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarexamen Stockholms universitet
(Längd: 2 år)
Psykologexamen samt psykoterapeutexamen vid Uppsala universitet
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom