Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med kogntiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Jag har handledarexamen från Stockholms universitet och handleder studenter och behandlingspersonal .

KontaktLisa Grönblad
AdressGötgatan 71
116 21 Stockholm
Telefon08-50003721
E-post lisa.gronblad@stockholmskbt.se
Hemsida www.stockholmskbt.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Götgatan 71, 2 tr
116 21 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarexamen Stockholms universitet
(Längd: 2 år)
Psykologexamen samt psykoterapeutexamen vid Uppsala universitet
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom