Arbetar med utgångspunkt i ett psykodynamiskt förhållningssätt.Integrerar neurovetenskap o neuropsykologi i anknytningsteoretiska resonemang. Fördjupat kunskaper om det späda och lilla barnets utveckling som bakrund till förståelse för den unga, vuxna och äldre människans utveckling.

KontaktLisbeth Andersson
AdressRörmöstvägen 312
434 93 Vallda
Telefon0300-72580
E-post lisbeth.andersson@kpsm.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Västergatan 16
Kungsbacka
Telefon: 0300-72580
E-post: lisbeth.andersson@kpsm.se
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Rörmöstvägen 312
434 93 Vallda
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • English
Utbildningar
IPT diplomerad handledare Dnivå
IPT behandling
neuropsykolog
har ekvivalerats för vetenskapligt arbet (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik

www.kpsm.se

KontaktLisbeth Andersson
E-post lisbeth.andersson@kpsm.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kyrkogatan 20A
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-725 80
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
neuropsykologi
spädbarn/barn- ungdom -vuxna
specialistbehörighet inom klinisk psykologi
testutbildad för Wppsi,Wisc,Wais, Nepsy

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Bildterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom