Min psykoterapeutiska utgångspunkt baseras på relationen och den känslomässiga utvecklingen i tidig barndom.  Valet av metod anpassas efter klientens behov och önskemål. Jag utgår från en psykodynamisk och utvecklingspsykologisk syn på människan och använder de metoder som jag bedömer som lämpliga (psykoterapi utifrån samtalet som grund, KBT och EMDR.. Förutom psykologutbildningen har jag en utbildning som gymnasielärare, är filosofie doktor i psykologi och vidareutbildar mig till psykoterapeut. Mina yrkeserfarenheter är från skola, vård och omsorg, psykiatri, offentlig sektor och privat näringsliv.

KontaktLisbeth Lindahl
AdressVasagatan 34
411 24 Göteborg.
Telefon0709621870
E-post lisbeth.lindahl@psykolog.net
Hemsida www.lisbethlindahl.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Vasagatan 34
411 24 Göteborg
Telefon: 0709621870
E-post: lisbeth.lindahl@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Samtal på distans
Telefon: 0709621870 eller Skype
E-post: lisbeth.lindahl@psykolog.net
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Utbildningar
Hälsopsykologi
2019. 4-dagarskurs Lärare: Ida Flink. (Längd: < 0.5 år)
Ångestsyndrom, KBT
2017. 4-dagarskurs. Lärare: Bengt Westling (Längd: < 0.5 år)
EMDR
Kurs 1. EMDR är en evidensbaserad metod för traumabearbetning som även lämpar sig för annan problematik. (Längd: < 0.5 år)
Stress- och återhämtning, KBT
2016. 4-dagarskurs. Lärare: Niclas Almén (Längd: < 0.5 år)
Grundläggande kurs hypnos-symboldrama
Valbar kurs på 7,5 hp inom ramen för psykologprogrammet. Lärare: Susanna Carolusson (Längd: < 0.5 år)
Psykologexamen
Klar 2009 (Längd: 5 år)
Fil dr psykologi
Doktorerade 1998 i utvecklingspsykologi (Längd: 4 år)
Gymnasielärare psykologi-samhällskunskap
Klar 1987 (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Har erfarenhet av arbete som chef samt utvärderingar rörande offentlig verksamhet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering efter lång sjukskrivning.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
  • Erfarenhet av kognitiv beteendeterapi i grupp med psykoedukativt upplägg.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Erfarenhet av terapi mot flygfobi,ångestproblematik samt depression.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Erfarenhet av terapi som syftar till att bryta destruktiva tankemönster.
 • Kristerapi
  • Erfarenhet av kris i samband med relationsproblematik, plötsligt dödsfall, sjukdom mm
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Erfarenhet av fokuserad korttidsterapi samt längre insiktsterapier.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Erfarenhet av arbete med flygfobi, hissfobi och social fobi.
 • Handikapp
  • Kunskaper om olika funktionsnedsättningar.
 • Neuropsykologi
  • Erfarenhet av ADHD-utredningar.
 • Personlighetsstörningar
  • Erfarenhet av utredningar av personlighetsstörning.
 • Rehabilitering
  • Vissa kunskaper om stroke.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • God erfarenhet av utmattningsproblematik, stresshantering.
 • Trauman
  • Erfarenhet av att arbeta med trauman i barndomen, sexuella övergrepp, trauma vid olyckor.
 • Åldrande
  • Kunskaper om åldrandets psykologi.
 • Ångestsyndrom
  • Erfarenhet av arbete med panikångest, GAD, fobier.