Min psykoterapeutiska utgångspunkt baseras på relationen och den känslomässiga utvecklingen i tidig barndom. Jag är en engagerad och aktiv terapeut, även om lyssnandet är centralt för mig. Inriktningen på terapin och valet av metod utgår från en dialog med dig och vad du har med dig för funderingar eller svårigheter i de första samtalen. Jag arbetar både med längre och kortare psykoterapi, konsultation och stödsamtal. MIn grundutbildning är psykolog. Jag har även en vidareutbildning som psykoterapeut. 

Mina yrkeserfarenheter är från skola, universitet, FoU-verksamhet, vård och omsorg, psykiatri och privat näringsliv.  

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller gå in på https://lisbethlindahl.se/ för att läsa lite mer om hur jag arbetar.

KontaktLisbeth Lindahl
AdressVasagatan 34
411 24 Göteborg.
Telefon0709621870
E-post kontakt@lisbethlindahl.se
Hemsida www.lisbethlindahl.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Vasagatan 34
411 24 Göteborg
Telefon: 0709621870
E-post: lisbeth.lindahl@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Samtal på distans
Telefon: 0709621870 eller digitalt
E-post: kontakt@lisbethlindahl.se
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet
2024, halvfartsutbildning på universitetsnivå. (Längd: 3 år)
Hälsopsykologi
2019. 4-dagarskurs Lärare: Ida Flink.
Ångestsyndrom, KBT
2017. 4-dagarskurs. Lärare: Bengt Westling
EMDR
Kurs 1. EMDR är en evidensbaserad metod för traumabearbetning som även lämpar sig för annan problematik.
Stress- och återhämtning, KBT
2016. 4-dagarskurs. Lärare: Niclas Almén
Grundläggande kurs hypnos-symboldrama
Valbar kurs på 7,5 hp inom ramen för psykologprogrammet. Lärare: Susanna Carolusson
Psykologexamen
Klar 2009 (Längd: 5 år)
Fil dr psykologi
Doktorerade 1998 i utvecklingspsykologi (Längd: 4 år)
Gymnasielärare psykologi-samhällskunskap
Klar 1987 (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Har erfarenhet av arbete som chef samt utvärderingar rörande offentlig verksamhet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering efter lång sjukskrivning.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
  • Erfarenhet av kognitiv beteendeterapi i grupp med psykoedukativt upplägg.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Erfarenhet av terapi mot flygfobi,ångestproblematik samt depression.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Erfarenhet av terapi som syftar till att bryta destruktiva tankemönster.
 • Kristerapi
  • Erfarenhet av kris i samband med relationsproblematik, plötsligt dödsfall, sjukdom mm
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Erfarenhet av fokuserad korttidsterapi samt längre insiktsterapier.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Erfarenhet av arbete med flygfobi, hissfobi och social fobi.
 • Handikapp
  • Kunskaper om olika funktionsnedsättningar.
 • Neuropsykologi
  • Erfarenhet av ADHD-utredningar.
 • Personlighetsstörningar
  • Erfarenhet av utredningar av personlighetsstörning.
 • Rehabilitering
  • Vissa kunskaper om stroke.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • God erfarenhet av utmattningsproblematik, stresshantering.
 • Trauman
  • Erfarenhet av att arbeta med trauman i barndomen, sexuella övergrepp, trauma vid olyckor.
 • Åldrande
  • Kunskaper om åldrandets psykologi.
 • Ångestsyndrom
  • Erfarenhet av arbete med panikångest, GAD, fobier.