Jag har utbildning och erfarenhet av både KBT och psykodynamisk terapi. Valet av metod anpassas efter klientens behov och önskemål. Förutom att vara psykolog är jag även pedagog och filosofie doktor i psykologi. Mina yrkeserfarenheter är från skola, vård och omsorg, psykiatri, offentlig sektor och privat näringsliv.

KontaktLisbeth Lindahl
Telefon0709-621870
E-post lisbeth.lindahl@psykolog.net
Hemsida www.lisbethlindahl.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Vasagatan 21
411 24 Göteborg
Telefon: 0709-621870
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Grundläggande kurs hypnos-symboldrama
Valbar kurs på 7,5 hp inom ramen för psykologprogrammet. Lärare: Susanna Carolusson
Psykologexamen
Klar 2009 (Längd: 5 år)
Fil dr psykologi
Doktorerade 1998 i utvecklingspsykologi (Längd: 4 år)
Gymnasielärare psykologi-samhällskunskap
Klar 1987 (Längd: 4 år)
EMDR
Kurs 1. EMDR är en evidensbaserad metod för traumabearbetning som även lämpar sig för annan problematik.
Stress- och återhämtning, KBT

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Har erfarenhet av arbete som chef samt utvärderingar rörande offentlig verksamhet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering efter lång sjukskrivning.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
  • Erfarenhet av kognitiv beteendeterapi i grupp med psykoedukativt upplägg.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Erfarenhet av terapi mot flygfobi,ångestproblematik samt depression.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Erfarenhet av terapi som syftar till att bryta destruktiva tankemönster.
 • Kristerapi
  • Erfarenhet av kris i samband med relationsproblematik, plötsligt dödsfall, sjukdom mm
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Erfarenhet av fokuserad korttidsterapi samt längre insiktsterapier.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Erfarenhet av arbete med flygfobi och social fobi.
 • Handikapp
  • Kunskaper om olika funktionsnedsättningar.
 • Neuropsykologi
  • Erfarenhet av ADHD-utredningar.
 • Personlighetsstörningar
  • Erfarenhet av utredningar av personlighetsstörningar.
 • Rehabilitering
  • Vissa kunskaper om stroke.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • God erfarenhet av utmattningsproblematik, stresshantering.
 • Trauman
  • Erfarenhet av att arbeta med trauman i barndomen och i samband med olyckor.
 • Åldrande
  • Kunskaper om åldrandets psykologi.
 • Ångestsyndrom
  • Erfarenhet av arbete med panikångest, GAD, fobier.