www.psykologkompaniet.se
Utreder inlärningssvårigheter,dyslexi, dyskalkyli, utvecklingsbedömningar, särskoleutredningar.
Föreläser om barns utveckling, konflikter, beteende, gruppdynamik, differentialdiagnostik i skolan, skolrelaterad problematik, barn med krigs- och flyktingbakgrund, barn med flera språk, språkutveckling.
Konsultation till arbetsgrupper inom skola och barnomsorg.
Handledning till olika arbetsgrupper inom olika fält.
Rådgivning till föräldrar.

KontaktLise-Lotte Kullenberg
AdressTreffenbergsvägen 3
652 29 Karlstad
Telefon070-6562164
Mobil070-6562164
E-post lkullenberg@hotmail.com
Hemsida www.psykologkompaniet.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Treffenbergsvägen 3
652 29 Karlstad
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
legitimerad psykolog sedan 1985
specialist sedan 1999 (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa