Jag är leg psykolog och erbjuder affektfokuserad psykoterapi för vuxna. Mina metoder lämpar sig särskilt väl för dig som upplever svårigheter med gränssättning, relationer, ångest, nedstämdhet eller psykosomatiska besvär. Du som upplever dig begränsad och hindrad från att leva ditt liv fullt ut.

Jag jobbar främst utifrån ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy) - en intensiv affektfokuserad metod som kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när terapeut och patient engagerar sig till fullo i arbetet. Du kan läsa mer om ISTDP här: www.istdpsweden.se.
Jag har även KBT-kompetens, specifikt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) mot posttraumatiskt stressyndrom.
Jag erbjuder även krissamtal och rådgivning.

Som terapeut är jag nyfiken och rättfram, med en medkännande och trygg framtoning. Du som är intresserad av mina tjänster är varmt välkommen att kontakta mig på mail eller telefon för diskussion kring vad du önskar hjälp med.

Jag har min mottagning på Prinsgatan 12 i Göteborg. Jag handleder och undervisar även på Psykologiska Institutionen i Göteborg

Besök gärna min hemsida www.livpsykologi.com.
Välkommen!

KontaktLiv Raissi
AdressPrinsgatan 12
413 05 Göteborg
Telefon0706-388811
E-post liv.raissi@affekta.se
Hemsida www.livpsykologi.com , www.affekta.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Prinsgatan 12
413 05 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Core Training/Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, Patricia Coughlin
Påbörjas 2012
Från neurobiologi till klinisk praxis
Kris och traumacenter, 2013
ISTDP dissociation, Jon Frederickson
2013
ISTDP- Från förtvivlan till hopp, Patricia Coughlin & Allan Abbass
2012
ISTDP- The unconcious signaling in the body
2013
Mastering the Art and Science of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy
Patricia Coughlin & Jon Frederickson, 2011
Prolonged exposure, Edna Foa
2012
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet
Psykotrauma, komplext posttraumatiskt stressyndrom och dissociativa störningar
2012
Psykotraumatologi, Uppsala universitet
2012-2013
Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified prolonged exposure
2012- 2013

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
  • Katastrofpsykiatri
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Affektiv och relationell inriktning
 • Kognitiv beteendeterapi
  • ACT, DBT, traumafokuserad KBT (Prolonged exposure), Medveten närvaro, Beteendeaktivering
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Affekfobiterapi, Intensive short-term dynamic psychotherapy, psykodynamisk korttidsterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktLiv Raissi
AdressWallingatan 11a
434 41 Kungsbacka
Mobil0706388811
E-post info@lanka-retreats.com
Hemsida www.lanka-retreats.com
Legitimation leg. Psykolog

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi