Göteborgs KBT-praktik är en psykologmottagning i centrala Göteborg som bedriver samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi- KBT. 
Jag som arbetar på mottagningen heter Louisa Löfving och är legitimerad psykolog. Jag startade Göteborgs KBT-praktik 2012 och har vid sidan av arbetet på  mottagningen även arbetat inom primärvård och specialistpsykiatri samt inom företagshälsovård, både offentligt och privat. Jag har särskild vidareutbildning i traumafokuserad KBT, Dialektisk beteendeterapi (DBT) och KBT vid ätstörningar (CBT-e) och erbjuder även behandling för övriga problemområden såsom till exempel stress, oro och ångesttillstånd, depression, kris, sömnsvårigheter, relationsproblem, missbruk. Välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller för att ställa frågor kring behandling!

Göteborgs KBT-praktik
Mail: Info@gbgkbtpraktik.se 

KontaktLouisa Löfving
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon031-724 42 60
E-post info@gbgkbtpraktik.se
Hemsida www.gbgkbtpraktik.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon: 031-724 42 50
E-post: info@gbgkbtpraktik.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Video/telefon
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
KBT vid ätstörningar (Transdiagnostic CBT for eating disorders : CBT-E)
Workshop under 2 dagar med Christopher Fairburn
Traumafokuserad KBT - Prolonged Exposure
Workshop under 4 dagar med Edna Foa
Psykotraumatologi, Uppsala Universitet
15, hp (Längd: 1 år)
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom