Välkommen till Bagarmossens psykologmottagning och Louise Ramsby; jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker (IPA), medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Sedan 1999 driver jag egen praktik i Bagarmossen, Stockholm; jag är även verksam som fri medvetandeforskare.

Jag arbetar med all slags psykologisk problemlösning, hela själsrummet som det tar form enskilt och i samverkan. Till mig kan du vända dig för krissamtal och problemformulerande rådgivning, korttidsterapi, längre psykoterapier och psykoanalys. Jag bistår även med handledning och ledarutveckling för yrkeslivet.

Samtal hos mig vilar på psykoanalytisk grund. Det innebär att vi arbetar med meningsskapande och helhetsförståelse i öppen, gemensam reflektion. Du lär dig upptäcka och lyssna till fler dimensioner av dig själv och din omgivning. Målet är att öka din psykiska rörlighet genom att medvetandegöra din inre drivkraft. Med växande ansvar för tanke-, känslo- och viljeliv, får du tillgång till dig själv, blir mer balanserad och fri att skapa och leva ditt liv.

Vill du verka förebyggande och lära känna själen som skapande varseblivningsorgan för dolda men präglande krafter i inre liv och relationer, erbjuder jag tjänsten INRE LEDNING. Under fem möten undersöker vi dina levnadsutmaningar i ljuset av din inre konstitution och öppnar för en vidare utblick.

Ordet är fritt - välkommen!

KontaktLouise Ramsby
AdressLagavägen 9 nb
128 43 BAGARMOSSEN
Telefon08-39 30 03 (telefontid: tisdag 12-13, onsdag 12-13 och 16-16.30; eller lämna meddelande och bli uppringd)).
E-post Tidbokning och förfrågan tas emot per telefon
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Lagavägen 7 nb
128 43 BAGARMOSSEN (T-bana mot Skarpnäck, station Bagarmossen)
Telefon: 08-39 30 03 (telefontid: tisdag 12-13, onsdag 12-13 och 16-16.30; eller lämna meddelande och bli uppringd)).
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Forskarutbildning
Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen; Institutionen för pedagogik och didaktik; 2006-2018, halvtid, ej slutförd. Det psykoanalytiska avhandlingsarbetet går vidare som fri forskning.
Psykoanalytiker (IPA)
Svenska psykoanalytiska institutet, Svenska psykoanalytiska föreningen. Inbegriper legitimation som psykoterapeut (Steg II). 4 + 2 år. Leg psykoterapeut sedan 2001. (Längd: 6 år)
Psykolog
Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, psykologlinjen. Leg psykolog sedan 1998. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Den psykoanalytiska kompetensen garanterar både en övergripande, helhetsorienterad och en djuplodande, detaljmässig förståelse för processer alltifrån inom den enskilda individen till skeenden på grupp- och organisatorisk nivå, liksom för hur dessa olika nivåer samverkar och uttrycks i en mångfald symptom, konflikter och situationer att närmare behöva granska.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
  • Psykosocial arbetsmiljö
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Konflikthantering och handledning
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
  • Den psykoanalytiska kompetensen möjliggör förståelse av anknytningssvårigheter mellan förälder och barn, liksom den ger förståelse för utvecklingspsykologiska förhållanden och generellt belyser hur individens inre liv och verklighet kan uttryckas eller hämmas i samspelet med omgivningen och hur detta kan leda till kommunikationssvårigheter av olika omfattning. Psykoanalytisk kunskap kan medvetandegöra de huvudsakliga bakomliggande orsakerna, vilket är nödvändigt för att en förändring skall kunna ske.
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • Har varit verksam som psykolog inom skola/förskola där jag givit handledning och konsultation till lärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Författare till läromedlet Känslor att mötas i samtal (Almqvist & Wiksell 1998).
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
  • Den psykoanalytiska kompetensen (inbegripande många hundratals timmar av eget psykoanalytiskt arbete och handledning samt omfattande teoretiska studier) ger en mycket god förmåga att ta emot och härbärgera samt behandlingstekniskt hantera känslomässigt starka reaktioner och till innehållet tungt material. Starka själsliga reaktioner får ett rum för mottagande och uttryck och hjälp till nyorientering ges.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Psykoanalytiker och psykoterapeut
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Såväl psykoanalytisk psykoterapi som regelrätt psykoanalys erbjudes.
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykoanalytiker och psykoterapeut
 • Fobier
  • Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom