Leg psykoterapeut, psykoanalytiker.
Arbetar med krisstöd till individer och familjer.
Erfarenhet av counceling ca 5 tillfällen samt lång erfarenhet av både korttidsterapi som långtidsterapi.

Kontaktmadeleine bachner
AdressKungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Telefon08 6507400
Mobil0733 401751
E-post madeleine.bachner@zeta.telenordia.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildning
Psykoterapeut och psykoanalytiker utbildning
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman