Befinner du dig i en akut kris, har du upplevt svåra händelser?
Har du problem i relationen, inom familjen, i arbetssituationen?
Lider du av sorg, stress, ångest eller nedstämdhet?
Upplever du oro för barnen/tonåringen, har du känslor av att inte duga/räcka till eller en allmän önskan om att komma vidare i livet? Söker du en handledare?
Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform samt en mer specifik behandlingsmetod kopplad till svåra händelser, EMDR.
Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare samt certifierad EMDR-terapeut.
Jag arbetar med unga vuxna, vuxna, par, föräldrar, familjer och företag.
Jag tar emot handledningsuppdrag individuellt och i grupp.
Jag arbetar också som familjerådgivare och har avtal med Stockholms kommun samt flera angränsande kommuner för par- och familjerådgivning. Ni kan som par få hjälp och rådgivning till reducerat pris. Läs mer om villkoren för familjerådgivning på <a href="http://www.parradgivarna.com">www.parradgivarna.com</a>
För mer information och bokning av tid se min hemsida <a href="http://www.psykologpsykoterapi.se">www.psykologpsykoterapi.se</a> eller kontakta mig via mail <a href="mailto:mb@psykologpsykoterapi.se">mb@psykologpsykoterapi.se</a>, via tele 070-341 11 92

 

KontaktMadeleine Björn
AdressGötgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon070-3411192
Mobil070-3411192
E-post mb@psykologpsykoterapi.se
Hemsida www.psykologpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Götgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon: 070-341 11 92
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Mindfulness instruktör
Psykolog utbildning, Uppsala Universitet
(Längd: 6 år)
Psykoterapeut utbildning, Karolinska Institutet
. (Längd: 3 år)
Certifierad EMDR-terapeut
Att bemöta överlevande efter en katastrof. Debriefing. Att leda sorggrupper.
Handledare, certifierad Coach SAPU
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
  • EMDR
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
  • ,
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
  • ,
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykologisk profilering
 • Sexuella övergrepp
 • Vittneskonfrontationer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom