Jag är leg.psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad EMDR terapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare. Med lång erfarenhet möter jag människor i olika situationer. Det kan till exempel vara vid en akut kris, trauma, PTSD, sorg, skilsmässa, nedstämdhet, depression, livskris, relationsproblem, stress, utmattning, sexuell ohälsa, oro för barnen eller arbetet eller en allmän önskan om att komma vidare i livet.
Jag har avtal med flera kommuner i Stockholms området som auktoriserad familjerådgivare med subventionerad kostnad.


Jag arbetar även med en specifik trauma metod, EMDR och är certifierad EMDR terapeut.

KontaktMadeleine Björn
AdressGötgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon070-3411192
Mobil070-3411192
E-post mb@psykologpsykoterapi.se
Hemsida www.psykologpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Videolänk
Skype
Telefon
Götgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon: 070-341 11 92
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykolog utbildning, Uppsala Universitet
Uppsala Universitet (Längd: 6 år)
Psykoterapeut utbildning, Karolinska Institutet
Karolinska Institutet (Längd: 3 år)
Certifierad EMDR-terapeut
Handledare i psykoterapi & psykosocialt arbete
SAPU (Längd: 2 år)
Auktoriserad familjerådgivare
Att bemöta överlevande efter en katastrof. Debriefing. Att leda sorggrupper.
Mindfulness instruktör

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
  • EMDR
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom