Befinner du dig i en akut kris, har du upplevt svåra händelser?
Har du problem i relationen, inom familjen, i arbetssituationen?
Lider du av sorg, stress, ångest eller nedstämdhet?
Upplever du oro för barnen/tonåringen, har du känslor av att inte duga/räcka till eller en allmän önskan om att komma vidare i livet? Söker du en handledare?
Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform samt en mer specifik behandlingsmetod kopplad till svåra händelser, EMDR.
Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, certifierad EMDR-terapeut och auktoriserad familjerådgivare.
Jag arbetar med unga vuxna, vuxna, par, föräldrar, familjer och företag.
Jag tar emot handledningsuppdrag individuellt och i grupp.
Jag arbetar också som familjerådgivare och har avtal med Stockholms kommun samt flera angränsande kommuner för par- och familjerådgivning. Ni kan som par få hjälp och rådgivning till reducerat pris. Läs mer om villkoren för familjerådgivning på www.parradgivarna.com
För mer information och bokning av tid se min hemsida www.psykologpsykoterapi.se eller kontakta mig via mail mb@psykologpsykoterapi.se, via tele 070-341 11 92

 

KontaktMadeleine Björn
AdressGötgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon070-3411192
Mobil070-3411192
E-post mb@psykologpsykoterapi.se
Hemsida www.psykologpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Videolänk
Skype
Telefon
Götgatan 103
116 62 Stockholm
Telefon: 070-341 11 92
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykolog utbildning, Uppsala Universitet
Uppsala Universitet (Längd: 6 år)
Psykoterapeut utbildning, Karolinska Institutet
Karolinska Institutet (Längd: 3 år)
Certifierad EMDR-terapeut
Handledare i psykoterapi & psykosocialt arbete
SAPU (Längd: 2 år)
Auktoriserad familjerådgivare
Att bemöta överlevande efter en katastrof. Debriefing. Att leda sorggrupper.
Mindfulness instruktör

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
  • EMDR
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom