Jag arbetar med med psykoterapier, konsultationer, handledning och utbildning.

Som medlem av Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna i Sverige, arbetar jag enligt förbundets yrkesetiska principer för psykologer i Norden och kvalitetssäkrar mitt arbete.

KontaktMagnus Menfors
AdressJungmansgatan 41
413 15 Göteborg
Telefon0706303652
Mobil0706303652
E-post magnus.menfors@gmail.com
Hemsida http://www.menforspsykologtjanst.se/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 19
431 09 Göteborg
Telefon: 0706303652
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Handledarutbildad
(Längd: 2 år)
Specialist i klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Mångårig erfarenhet av handledning för olika yrkeskategorier, krishantering i personalgrupper som med enskild personal, personal- och teamutveckling, utbildning och uppdragsutbildningar
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Barn/Ungdom
  • Mångårig erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi med ungdomar och unga vuxna
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • Föräldrarådgivning
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
  • Krishantering
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Erfarenhet av psykoterapier, vuxenpsykiatrisk mottagning (psykoterapi, psykologisk behandling, utredning och konsultationer)
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman