Jag, en Iransk kvinna som är leg psykolog, leg. kognitivpsykoterapeut och kognitivhandledare.

Målgrupper
Jag är specialiserad på långvariga psykosomatiska besvär, ångest, fobier, utbrändhet, depression och tvång.
Jag har även erfarenhet av problem kring mobbning, uppsägning och familjekriser.
Som handledare har jag erfarenhet från arbete med personal vid behandlingshem, psykiatriska avdelningar och inom kriminalvården.

Inriktning
Jag har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med grupp, individualterapi och familjerådgivning. I mitt arbete använder jag mig av kognitiv psykoterapiska metoder och tekniker. Jag har länge arbetat med förebyggande hälsoarbete med utgångspunkt från Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM)
I mitt arbete fäster jag vikt vid att relationen mellan terapeuten och patienten är jämbördig. Terapeuten agerar som partner och ställer frågor och vägleder.

Invandrarproblematik
Jag har stor erfarenhet av att arbeta med invandrargrupper, människor som har blivit torterade i sina hemländer och invandrarflickor/kvinnor som har hotats av det som kallas för ”hedersmord”.

KontaktMahin Teimoorian
AdressSödemannagatan 62
4252
102 66 Stockholm
Telefon070-6230650
Mobil070-6230650
E-post mahin.t@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Gösta Ekmans Väg 37
129 35 Hägersten
Telefon: 070-6230650
E-post: mahin.t@telia.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Skype
Telefon
Språkkunskaper
 • English
 • Persian
 • Persian, Old (ca.600-400 B.C.)
Utbildningar
Bachler of degree
I Iran 1972-76 (Längd: 4 år)
Grundpsykologi, kulturdepartement
I Iran 1963-65 (Längd: 2 år)
Kognitiv handledare och lärareutbildning
Centret för kognitiv psykoterapi och utbildning i Göteborg AB 2003 (Längd: 2 år)
Kognitiv psykoterapeut
Institutet för kognitiv psykoterapi 1999 (Längd: 3 år)
Leg. psykolog
Umeå Universitet 1995 (Längd: 1 år)
Psykologexamen
Umeå Universitet 1994-95 (Längd: 1 år)
Master of degree
I Iran 1983-86 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Flyktingproblematik
 • Familj/Par
  • 20år i Iran och från -88 Sverige
 • Familjerådgivning
  • I samband med invandrare sedan 1988
 • Familjeterapi
 • Kris
  • 20år i Iran och från -88 Sverige
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
  • 20år i Iran och från 1988 Sverige
 • Kris/Katastrof
  • 20år i Iran och från -88 Sverige
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
  • Invandrare och svenskar
 • Gruppterapi
  • Socialfobi och ångest
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
  • Individ och grupp (3 år)
 • Kristerapi
  • Invandrargrupper från 1988
 • Parterapi
  • Invandrare och Svenskar från 1988
 • Psykoterapihandledning
  • Handledning för Landstingspersonal om invandrare även kognitivhandledning från 2003 (10 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • 20år i Iran och från 1988 Sverige
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom