KontaktMalin Boberg
AdressHerserudsvägen 1
181 50 Lidingö
Telefon0735629210
Mobil073-5629210
E-post malin.boberg@lidingopsykologi.se
Hemsida www.lidingopsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Herserudsvägen 1
181 50 Lidingö
Telefon: 073-5629210
E-post: malin.boberg@lidingopsykologi.se
Län/kommun: Stockholms län, Lidingö, Sweden

Jag har lång erfarenhet av KBT behandling och neuropsykiatriska utredningar. Jag har arbetat flera år inom barn- och ungdomspsykiatri. Jag är utbildad kometledare (föräldraträningsprogram) och håller regelbundet föräldragrupper i komet. Jag arbetar även som skolpsykolog. Som skolpsykolog handleder jag skolpersonal och arbetar förebyggande för att främja barns psykiska hälsa. Jag håller regelbundet föreläsningar om neuropsykiatri och psykisk ohälsa. 

KontaktMalin Boberg
AdressVallvägen 19
125 33 Älvsjö
E-post psykolog.boberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Herserudsvägen 1
181 50 Lidingö
E-post: psykolog.boberg@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Lidingö, Sweden
Utbildning
Psykologprogrammet
Stockholms universitet KBT inriktning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom