Jag är privatpraktiserande legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i Kognitiv Beteendeterapi samt Specialist i Klinisk Psykologi. Har även utbildning i och arbetar /handleder i Dialektisk Beteendeterapi.

Problemområden: depressioner, paniksyndrom, tvångsyndrom, fobier (social fobi, agorafobi, specifika fobier), generaliserad ångest, posttraumatiskt stressyndrom, ätstörningar, sömnproblem, stressproblem, utmattningsdepressioner, smärtproblematik, borderline/emotionell instabil problematik, relationsproblem mm

Typer av uppdrag: indviduella terapier, gruppterapier, psykoterapihandledning, utbildningshandledning, utbildning, coaching

KontaktMalin Levin
AdressKungsklippan 20 9tr
112 25 Stockholm
Telefon0709224412
E-post malin.levin@ownit.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
KBTpsykologen Malin Levin AB Kammakargatan 62
111 24 STOCKHOLM
Telefon: 0709224412
E-post: malin.levin@ownit.nu
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
handledarutbildning
leg psykolog, leg psykoterapeut
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom