Yrkeserfarenheter av barn, ungdomar, vuxna, grupper, ledarskap och organisationer. Arbetar med 1) psykologutredningar för individer (neuropsykologi, kognitiva funktioner, begåvning, utvecklingsbedömning, minne, arbetsförmåga), försäkringsmedicinska utredningar ( Teambaserade medicinska utredningar (TMU) och Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)). 2) samtalsbehandlingar på integrativ grund. 3) gruppbehandlingar vid stressproblematik. 4) handledning eller konsultation för enskilda och grupper. 5) föreläsningar utifrån psykologins olika kärnområden. 6) verksamhets- och ledarskapsutveckling. 7) coaching.

KontaktMalin Nyman
AdressHemmansvägen 7
561 35 Huskvarna
Telefon0723-000533
E-post malin.nyman@psykolog.net
Hemsida www.psykologericentrum.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Besöksadress
Östra Storgatan 28
553 21 Jönköping
Telefon: 0723-000533
Län/kommun: Jönköpings län, Jönköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledning, coaching, konsultation, personligt ledarskap och teambuilding
Risling partners. (Längd: 1 år)
Aktiv ledningsutveckling
(Längd: 1 år)
Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi
Specialistexamen 2014 (Längd: 5 år)
Teambaserade medicinska utredningar (TMU) och Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)
Försäkringskassans obligatoriska utbildning för att få utföra TMU och AFU
Psykologprogrammet Umeå Universitet
med terapiinriktning psykodynamisk och kognitiv grund (Längd: 5 år)
KBT vid smärta
Uppsala universitet
Hälsopsykologi
Göteborgs universitet (Längd: 0.5 år)
Debriefing

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom